AN NINH TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái mạnh TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) an ninh
*
noun
*
Security ban ngành bình yên Security service bình an tầm thường, bình yên nơi công cộng public security hội đồng an toàn non sông national security council an toàn quân nhóm military security xâm sợ bình yên nước nhà to make an attaông chồng on national security phạm một tội xâm sợ hãi bình an nước nhà lớn commit a crime prejudicial lớn national security security Cơ quan liêu bình an Security service/agency Lực lượng an toàn dân chúng People"s security forces An ninh tầm thường, bình yên chỗ đông người Public security An ninch quân đội Military security Bảo đảm an toàn nghiêm ngặt cho một nhân thiết bị quan trọng To assure tight security for a very important person (VIP) Giữ đơn chiếc trường đoản cú bình yên, bảo trì cá biệt từ bỏ an ninh To keep the peace Tăng cường an toàn To tighten security Để bảo vệ an toàn và an toàn (mang đến...) To ensure security và safety (of...) secure Vùng không đảm bảo an toàn bình yên, vùng mất an ninh Insecure zone Nước nào cũng buộc phải bảo đảm biên thuỳ của bản thân mình bình yên Any country must ensure its borders are secure
*