Bộ phận một cửa là gì

  -  

Hiện nay, khi tiến hành các giấy tờ thủ tục hành thiết yếu thì bộ phận Một cửa được nhắc tới khá nhiều. Vậy, bộ phận Một cửa là gì, có trọng trách và phạm vi giải quyết thủ tục hành chính như thế nào?


*
Mục lục bài viết

Bộ phận Một cửa là gì? trọng trách của bộ phận Một cửa (Ảnh minh họa)

1. Thành phần Một cửa là gì?

- nguyên lý một cửa trong giải quyết và xử lý thủ tục hành đó là phương thức chào đón hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành thiết yếu cho tổ chức, cá nhân của một cơ quan bao gồm thẩm quyền thông qua bộ phận Một cửa.

Bạn đang xem: Bộ phận một cửa là gì

- thành phần Một cửa là tên gọi chung của phần tử Tiếp nhận và Trả hiệu quả giải quyết thủ tục hành chủ yếu hoặc Trung tâm ship hàng hành thiết yếu công cấp cho tỉnh, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và xử lý hoặc gửi hồ sơ giải quyết, trả công dụng giải quyết thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, review việc xử lý thủ tục hành thiết yếu cho tổ chức, cá nhân.

(Khoản 1, 3 Điều 3 Nghị định 61/2018/NĐ-CP)

2. Nhiệm vụ của thành phần Một cửa

Bộ phận Một cửa có các nhiệm vụ sau đây:

- công khai đầy đủ, đúng lúc bằng phương tiện đi lại điện tử hoặc bởi văn phiên bản danh mục giấy tờ thủ tục hành thiết yếu được tiến hành tại thành phần Một cửa; các nội dung giấy tờ thủ tục hành bao gồm được công khai minh bạch theo phương pháp của pháp luật về điều hành và kiểm soát thủ tục hành chủ yếu và Nghị định 61/2018/NĐ-CP;

Hỗ trợ mọi trường vừa lòng không có khả năng tiếp cận thủ tục hành chủ yếu được công khai minh bạch bằng phương tiện đi lại điện tử;

- phía dẫn thực hiện thủ tục hành chính;

Tiếp nhận, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết và xử lý hoặc đưa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính;

Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính;

Theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và xử lý và trả công dụng giải quyết thủ tục hành bao gồm cho tổ chức, cá nhân;

Thu phí, lệ phí tổn (nếu có) theo quy định;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan để giải quyết, trả hiệu quả giải quyết đến tổ chức, cá thể đối với trường hợp giấy tờ thủ tục hành bao gồm yêu cầu xử lý ngay trong thời gian ngày hoặc những thủ tục hành bao gồm được giao hoặc ủy quyền mang lại công chức, viên chức tại thành phần Một cửa giải quyết; hỗ trợ tổ chức, cá thể sử dụng dịch vụ công trực đường mức độ 3, mức độ 4;

- Phối hợp với các cơ quan bao gồm thẩm quyền và các cơ quan khác gồm liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức được giao trách nhiệm hướng dẫn, đón nhận và trả tác dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành bao gồm theo nguyên tắc một cửa, một cửa liên thông;

- Tiếp nhận, xử lý hoặc report cơ quan bao gồm thẩm quyền cách xử trí phản ánh, loài kiến nghị, khiếu nại, tố giác của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan có thẩm quyền tương quan đến câu hỏi hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, gửi hồ sơ giải quyết và xử lý và trả công dụng giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính;

Chuyển ý kiến giải trình của cơ quan bao gồm thẩm quyền về các phản ánh, loài kiến nghị, khiếu nại, tố giác đến tổ chức, cá nhân;

- bố trí trang vật dụng tại thành phần Một cửa theo phương tiện tại điểm b Khoản 2 Điều 13 Nghị định 61/2018/NĐ-CP và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quan trọng về pháp lý, thanh toán phí, lệ phí, nộp thuế, phiên dịch tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc (nếu cần), sao chụp, in ấn và dán tài liệu và các dịch vụ quan trọng khác lúc tổ chức, cá thể có nhu cầu theo mức ngân sách dịch vụ được cấp tất cả thẩm quyền phê duyệt;

- triển khai các nhiệm vụ khác được giao theo nguyên tắc của pháp luật.

(Khoản 1 Điều 8 Nghị định 61/2018/NĐ-CP, điểm a khoản 4 Điều 1 Nghị định 107/2021/NĐ-CP)

3. Phạm vi tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa

Tại cấp bộ

- phần tử Tiếp nhận cùng Trả công dụng tại bộ, ban ngành ngang bộ đón nhận hồ sơ thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền xử lý hoặc liên thông giải quyết và xử lý của các đơn vị trực ở trong bộ, cơ sở ngang bộ;

- bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tổng viên và tương đương, viên thuộc bộ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý hoặc liên thông giải quyết của cơ quan, đơn vị chức năng mình;

- thành phần Tiếp nhận cùng Trả công dụng của những cơ quan liêu của tw được tổ chức theo khối hệ thống ngành dọc tại địa phương mừng đón hồ sơ thủ tục hành chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý hoặc liên thông xử lý của cơ quan, đơn vị mình.

Xem thêm: Công Chúa Giá Đáo Zing Tv - Công Chúa Giá Đáo (2019) Vietsub

Tại cung cấp tỉnh

- Trung tâm giao hàng hành chính công tiếp nhận hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh, các cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, những thủ tục hành chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc trên địa phương theo chỉ huy của Thủ tướng chính phủ, những thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp huyện được giao đón nhận tại Trung tâm giao hàng hành chủ yếu công;

- bộ phận Tiếp nhận cùng Trả hiệu quả của cơ quan trình độ cấp tỉnh mừng đón thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý hoặc liên thông giải quyết và xử lý của ban ngành mình, thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền xử lý của các bộ, ngành, của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện được giao mừng đón tại cơ quan trình độ cấp tỉnh.

Tại cấp huyện

Bộ phận tiếp nhận và Trả hiệu quả cấp huyện thực hiện chào đón hồ sơ toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý hoặc liên thông xử lý của Ủy ban nhân dân cấp cho huyện, một số thủ tục hành chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý hoặc liên thông xử lý của những cơ quan tiền được tổ chức theo khối hệ thống ngành dọc tại địa phương theo lãnh đạo của Thủ tướng chủ yếu phủ, giấy tờ thủ tục hành thiết yếu thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của các cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã được giao tiếp nhận tại cấp huyện.

Xem thêm: Tải Game Ngôi Sao Hoàng Cung Pc, Ngôi Sao Hoàng Cung 360Mobi Cho Máy Tính Tải Về

Tại cấp cho xã

Bộ phận mừng đón và Trả công dụng cấp xã tiếp nhận hồ sơ giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và xử lý của cấp xã và những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp cho huyện được giao tiếp nhận hồ sơ tại cung cấp xã.

(Điều 14 Nghị định 61/2018/NĐ-CP, khoản 8 Điều 1 Nghị định 107/2021/NĐ-CP)

Cán cỗ xã làm việc theo hòa hợp đồng lao động thì có được thiết kế việc tại bộ phận Một cửa cung cấp xã tốt không?

Mức chi cung ứng cán bộ chào đón hồ sơ ở bộ phận Một cửa ngõ tỉnh Đắk Lắk được lao lý quy định như thế nào?