Boruto quay về quá khứ

  -  
( Borulớn ) Quay về vượt khứ để chuyển đổi tương lai

3001 155 seishinTV • Writing

Vào truyện rồi biết !!!!chúc hồ hết tín đồ hiểu truyện háo hức !!