Các cách di chuyển thư mục

  -  
Outlook cho redeal.vn 365 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Xem thêm...Ít hơn

Giống như tủ hồ sơ chứa các thư mục để giúp bạn sắp xếp tài liệu, Outlook cấp cho bạn cách tương tự để lưu và sắp xếp thư email. Bạn có thể di chuyển hoặc sao chép thư giữa các thư mục theo một số cách khác nhau. 

Dùng kéo và thả

Dùng Sao chép vào Thư mục hoặc Di chuyển vào Thư mục

Di chuyển hoặc sao chép bằng bảng tạm

Để làm việc với nhiều thư, trước tiên hãy làm như sau:

Để chọn thư liền kề, hãy bấm vào thư đầu tiên, rồi nhấn giữ Shift và bấm vào thư cuối cùng. Tất cả thư trong danh sách giữa thư đầu tiên và thư cuối cùng mà bạn bấm vào đều được chọn.

Bạn đang xem: Các cách di chuyển thư mục

Để chọn các thư không cạnh nhau, hãy bấm vào thư đầu tiên, rồi nhấn giữ Ctrl và bấm vào các mục bổ sung.


Phiên bản mới hơnOffice 2007

Di chuyển bằng cách dùng kéo và thả

Chọn mục bạn muốn di chuyển.

Kéo đến thư mục đích, rồi thả nút chuột.


Lưu ý: 

Nếu thư mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép thư không xuất hiện vì thư mục đó nằm trong thư mục đã thu gọn, hãy di chuột qua biểu tượng thư mục đã thu gọn và các thư mục con sẽ xuất hiện. Lặp lại bước này nếu cần cho đến khi thư mục bạn muốn xuất hiện.

Nếu mục bạn muốn di chuyển là thư mục công cộng hoặc danh sách SharePoint, việc kéo mục đó vào một thư mục khác sẽ dẫn đến thao tác Sao chép.


Sao chép bằng cách kéo và thả

Chọn mục bạn muốn di chuyển bằng cách nhấn và giữ nút chuột phải (hoặc nút chuột thay thế nếu bạn đang sử dụng chuột với bàn tay trái của mình).

Kéo đến thư mục đích và thả nút chuột.

Khi menu ngữ cảnh xuất hiện, chọn Sao chép.

*

Di chuyển hoặc sao chép bằng tùy chọn Di chuyển vào Thư mục hoặc Sao chép vào Thư mục

Chọn mục bạn muốn di chuyển.

Trên dải Outlook, chọn Di chuyển.

Để di chuyển một mục vào một thư mục, hãy chọn thư mục từ danh sách thả xuống.

Nếu thư mục của bạn không được liệt kê, hãy chọn Thư mục Khác và chọn thư mục từ hộp thoại Chọn Thư mục.

Để sao chép một mục vào một thư mục, hãy chọn Sao chép vào Thư mục.

*

Di chuyển hoặc sao chép bằng bảng tạm

Chọn mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Để di chuyển, bấm chuột phải và chọn Cắt. Để sao chép, hãy bấm chuột phải và chọn Sao chép.

Xem thêm: Cấu Hình Để Chơi Rules Of Survival Pc, Cách Chỉnh Rules Of Survival Để Chơi Mượt Nhất

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt.Để sao chép mục: bấm Ctrl+C.Để di chuyển mục: bấm Ctrl+X

Dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép mục đó đến, rồi bấm Ctrl+V.


Di chuyển bằng cách dùng kéo và thả

Chọn mục bạn muốn di chuyển.

Kéo đến thư mục đích, rồi thả nút chuột.


Lưu ý: Nếu thư mục mà bạn muốn di chuyển thư đến không xuất hiện vì thư mục đó nằm trong thư mục đã thu gọn, hãy di chuột qua biểu tượng thư mục đã thu gọn và các thư mục con sẽ xuất hiện. Lặp lại bước này nếu cần cho đến khi thư mục bạn muốn xuất hiện.


Sao chép bằng tùy chọn Sao chép vào Thư mục

Chọn mục bạn muốn sao chép.

Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Sao chép vào Thư mục.

Trong hộp Sao chép Mục, bấm vào thư mục mà bạn muốn lưu bản sao của thư, rồi bấm OK.


Lưu ý: Nếu bạn muốn tạo thư mục mới, trong hộp thoại Sao chép Mục, bấm vào Mới.


Di chuyển bằng tùy chọn Di chuyển sang Thư mục

Chọn mục bạn muốn di chuyển.

Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Di chuyển sang Thư mục.

Trong hộp Di chuyển Mục, bấm vào thư mục đích, rồi bấm OK.

Di chuyển hoặc sao chép bằng bảng tạm

Chọn mục bạn muốn di chuyển hoặc sao chép.

Để di chuyển, bấm chuột phải và chọn Cắt. Để sao chép, hãy bấm chuột phải và chọn Sao chép.

Xem thêm: Game Cô Dâu : Trò Chơi Đám Cưới, Game Trang Điểm Cô Dâu

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phím tắt.Để sao chép mục: bấm Ctrl+C.Để di chuyển mục: bấm Ctrl+X

Dẫn hướng đến thư mục mà bạn muốn di chuyển hoặc sao chép mục đó đến, rồi bấm Ctrl+V.