Google Play Cho Android

  -  
redeal.vn Flight Simulator X Deluxe Edition redeal.vn Flight Simulator X Standard Edition redeal.vn Age of Empires III redeal.vn Age of Empires III : The WarChiefs redeal.vn Zoo Tycoon 2: African Adventure redeal.vn Zoo Tycoon 2: Marine Mania redeal.vn Age of Empires III: The Asian Dynasties Xem thêm...Ít hơn

T R IỆ U C HỨ N G

Sau khi bạn cài đặt Trò chơi của redeal.vn cho Windows, bạn không thể tìm thấy trò chơi trong Windows 7 hoặc trong Windows Vista. Không có lối tắt nào được tạo trên màn hình và trò chơi không được liệt kê trong menu Chương trình.

Bạn đang xem: Google play cho android

G IẢ I P HÁ P

Tạo lối tắt trò chơi trên màn hình của bạn

Để tạo lối tắt, chọn trò chơi trong Khảo sát Trò chơi mà bạn muốn tạo lối tắt. Kéo trò chơi vào màn hình của bạn. Lối tắt sẽ được tạo trên màn hình của bạn.Nếu bạn đã cài đặt trò chơi nhưng biểu tượng trò chơi không được hiển thị trong Khảo sát Trò chơi, bạn có thể tạo lối tắt từ thư mục trò chơi theo cách thủ công. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

Bấm Bắt đầu rồi bấm Máy tính.

Bấm đúp vào Ổ C.

Mở thư mục tệp Chương trình.

Xem thêm: Thách Thức Thần Chết Với Top 10 Những Trò Chơi Mạo Hiểm Nhất Trên Thế Giới

Mở thư mục Trò chơi của redeal.vn, sau đó mở thư mục trò chơi cụ thể.

Tìm tệp thi hành cho trò chơi.

Bấm chuột phải vào tệp thi hành, sau đó bấm Tạo Lối tắt. Ví dụ: đối với Flight Simulator, bạn sẽ bấm chuột phải vào fsx.exe.

Khi bạn được nhắc tạo lối tắt trên màn hình của bạn, Bấm Có. Xem ví dụ sau:

*

T HÔ N G T I N T HÊ M

Sau khi bạn cài đặt Games for Windows trên Windows Vista, lối tắt cho trò chơi được đặt trong thư mục Khảo sát Trò chơi. Thư mục Khảo sát Trò chơi là vị trí trung tâm cho tất cả trò chơi trên máy tính. Trong thư mục Khảo sát Trò chơi, bạn có thể tìm và mở trò chơi được cài đặt trên máy tính, tải xuống thông tin trò chơi và theo dõi trò chơi mà bạn đã chơi gần đây nhất.Windows sử dụng thư mục Khảo sát Trò chơi để kết hợp tên trò chơi của bạn vào một vị trí dễ sử dụng. Thư mục Khảo sát Trò chơi là vị trí trung tâm cho tất cả trò chơi trên máy tính của bạn. Thư mục này cũng cung cấp cho bạn thông tin bổ sung về trò chơi và các tuỳ chọn cho trò chơi của bạn bằng cách cho phép bạn thực hiện những việc sau:

Tìm và mở trò chơi được cài đặt trên máy tính của bạn

Tải xuống thông tin trò chơi

Theo dõi trò chơi mà bạn đã chơi gần đây nhất

Để xem video về cách bắt đầu trò chơi bằng cách sử dụng Khảo sát Trò chơi, bấm vào Phát để xem minh hoạ đa phương tiện trực tuyến này. Để mở thư mục Khảo sát Trò chơi, bấm Bắt đầu

*
, bấm Tất cả Chương trình, bấm Trò chơi, sau đó bấm Khảo sát Trò chơi.

Xem thêm:

*
Chú ý Các trò chơi mới thường xuất hiện tự động trong thư mục Khảo sát Trò chơi. Tuy nhiên, một số trò chơi trước đó có thể không tự động xuất hiện trong thư mục Khảo sát Trò chơi. Nếu trò chơi không tự động xuất hiện trong thư mục Khảo sát Trò chơi, hãy kéo tệp thi hành của trò chơi vào thư mục Khảo sát Trò chơi. Tệp thi hành của trò chơi được đặt trong thư mục nơi bạn đã cài đặt trò chơi.