CHÓ TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

dog, hound, doggy là các bản dịch hàng đầu của "chó" thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tôi nhìn thấy con chó nhà hàng xóm chạy trong sân của mình. ↔ I saw my neighbor"s dog running in my yard.


Tôi nhìn thấy con chó nhà hàng xóm chạy trong sân của mình.

I saw my neighbor's dog running in my yard.


Tôi nghĩ là con chó ghẻ này cũng không có chỗ nào khác để đi.

I suppose that mangy hound's got no place else to go either.


Phải đấy, xem nào một trong những thế chó cưỡi cúi mặt nào.

Yeah, let's see one of these downward facing doggie styles.


*

*

*
dog
*


Sự biến mất dần của các trang trại trong khu vực đã dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng số lượng những con chó giống này cho đến năm 1985 khi một số nhà lai tạo tìm thấy một vài con chó và sử dụng tiêu chuẩn giống gốc như hướng dẫn lai tạo trong redeal.vnệc tái tạo lại giống chó.

Bạn đang xem: Chó tiếng anh là gì


The loss of farms in the area led to serious decline in the numbers of these dogs until 1985 when some breeders found a few dogs and used the original breed standard as their guide in re-introducing the dog.
The color of the coat comes in many varieties and is of no importance to determining the breed or the type of Kuchi dog.
Nó luôn luôn quan trọng để phân biệt xem một con chó sẽ hiển thị sự xâm lược chỉ đối với những con chó kỳ lạ, không thân thiện vào lãnh thổ của họ, trong khi thiết lập và duy trì các mối quan hệ xã hội thông thường với các động vật khác trong khuôn redeal.vnên; hoặc sẽ tấn công bất kể con chó kia là thành redeal.vnên của cùng một nhóm xã hội.
It is always important to distinguish whether a dog will display aggression only toward strange, unfriendly dogs entering their territory, while establishing and maintaining the usual social relationships with other animals on the premises; or will attack regardless of whether the other dog is a member of the same social group.
Nhà chế tạo ra chương trình máy tính Lotus 1-2-3 và nhà hoạt động Internet Mitch Kapor đã từng nói, trong một bài báo của tạp chí Time vào năm 1993, "dấu hiệu thật sự nói lên sự phổ biến rộng rãi của Internet đã đạt tới đỉnh cao nhất vào mùa hè này khi một người New York in một bức tranh biến họa miêu tả hai chú chó ranh mãnh".
Lotus Software founder and early Internet actiredeal.vnst Mitch Kapor commented in a Time magazine article in 1993 that "the true sign that popular interest has reached critical mass came this summer when the New Yorker printed a cartoon showing two computer-savvy canines".
Chó bò Ả Rập có một tính cách khá điểm tĩnh, rất thông minh dễ dàng huấn luyện, nối tiếng với lòng trung thành của chúng và tình yêu của chúng dành cho con người.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Đấu Trường Chân Lý, Chuẩn Mà Bạn Nên Biết, Cộng Đồng Đấu Trường Chân Lý


Bull Arabs have a calm temperament, are highly intelligent and easily trainable, and are known for their loyalty and their love of people.
Loài này thường được gọi là Deutsche Bracke bằng tiếng Anh, chứ không phải bởi bản dịch tên, German Hound - Chó săn Đức.
The breed is normally referred to as the Deutsche Bracke in English, rather than by the translation of the name, German Hound.
Rồi ông sẽ thấy ta sẽ buộc phải từ bỏ săn đuổi bằng chó như đã tửng từ bỏ lối săn bằng chim ưng thôi!
Tybalt nghĩ rằng nhà Montagues chả là gì ngoài lũ chó hèn nhát, và không hề có sự tôn trọng đối với họ.
Griffon Bleu de Gascogne được lai tạo từ Chó săn Gascony lớn và Griffon Nivernais, và có thể là Grand Griffon Vendéen.
The Griffon Bleu de Gascogne is descended from crosses between the Bleu de Gascogne and the Griffon Nivernais, and possibly the Grand Griffon Vendéen as well.
Khi tôi xẻ thịt anh ta và ném cho lũ chó, chỉ lúc đó anh ta mới phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn không thể tránh khỏi đó.

Xem thêm: Game Anh Hùng Trái Đất


When I carve him up and toss him to the dogs, only then will he confront that brutal, inescapable truth.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M