-  Bạn đang xem:

*

*

*

Thông tin duy trì update event Noel và năm mới 2023
*

dấn lì xì cuối năm và tuyển chọn quân đến Bạch Đạo
*
Xem thêm: Miss Fortune Sp, Ad Mùa 11: Bảng Ngọc Bổ Trợ, Lên Đồ Và Cách Chơi

Thông tin duy trì update sự kiện Noel và năm mới 2023
nhấn lì xì thời điểm cuối năm và tuyển chọn quân mang đến Bạch Đạo

Thông tin duy trì update event Noel và năm mới tết đến 2023
thừa nhận lì xì thời điểm cuối năm và tuyển quân mang lại Bạch Đạo
Cửu Đại Thần Long
-Hãìc-ÐiêÒu- 126
XiÌBiìch 126
ChimDaÌi25cm 126
No.4 fatz 126
No.5 ChimEmTo 125
No.6 zamilsteel 125
No.7 -at>_Muoi 125
No.8 Baìo 125
No.9 TiêÒuTiên 125
BXH top 100
đứng top Danh Tiếng
__KimTrinh_ 566,554
555LyLy 443,284
zamilsteel 433,128
No.4 TuÞn 392,891
No.5 ThuyAnh 375,025
No.6 concacon01 364,703
No.7 TýÒuQuênSâÌu 353,213
No.8 aaa333 337,225
No.9 S-1 331,095
BXH vị trí cao nhất 100
đứng đầu Phú Hộ
CâòuÔngTrõÌi 516,839,438
fgedh 450,000,000
2BVD 264,455,555
No.4 S2 257,202,442
No.5 OHO 254,439,229
No.6 Hý_Truìc 241,792,720
No.7 VTPT 223,407,968
No.8 trolodiem 200,822,224
No.9 Gion 198,022,225
BXH đứng đầu 100


Xem thêm: Cáo Phó Là Gì ? Cách Viết Nội Dung Cáo Phó Đám Tang Người Việt

vị trí cao nhất Ác Danh
HãìcLong 174,655
Saìt-MaÞ 123,866
-- 101,406
No.4 -MinhTrau 60,880
No.5 ™-Leo-™ 59,498
No.6 emyMartin 57,347
No.7 VodKa 48,281
No.8 Assasin 44,390
No.9 Ben 43,955
BXH đứng top 100