ĐI TU TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  
Sau lúc Yoshihisa đi tu, đa số người nhận định rằng ông đổi mới tộc trưởng tuy vậy quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay Yoshihisa.

Bạn đang xem: đi tu tiếng anh là gì


After Yoshihisa became a Buddhist monk, it had been believed that he became the head of the clan but the real power remained in Yoshihisa"s hands.
Cô đưa ra quyết định đi tu thời điểm 10 tuổi nhằm tách bị tín đồ phụ vương vũ phu tấn công đập, với được trao vào ni redeal.vnện Nagi Gompa thời điểm 13 tuổi.
She entered monastic life as a means of escape from her physically abusive sầu father, & she was accepted inkhổng lồ the Nagi Gompage authority nunnery at the age of 13.
Thêm vào kia, Hoàng thân Yoshiaki, một đứa trẻ 12 tuổi đi tu trên ca dua monzeki Ninna-ji được lựa chọn trên danh tức là Tổng Tư lệnh quân đội.
In addition, Imperial Prince Yoshiaki, a young man of 22, who had lived as a Buddhist monk at the monzeki temple of Ninna-ji was named nominal commander in chief of the army.
Một năm trước khi chết, vua Borommakot ra quyết định bỏ qua Ekkathat, buộc ông nên đi tu, với đến em trai của Ekkathat là Uthumphon lãnh chức Tiền Điện.
One year before his death, Borommakot decided to skip Ekkathat, forcing hyên ổn inlớn the priesthood, and appointted Ekkathat"s younger brother, Uthumphon, as the Front Palace.

Xem thêm: Cách Viết Ký Tự Đặc Biệt Trong Boom Mobile Mới Nhất Cho Tên Nhân Vật Boom M


Năm 1961 chính phủ mong mỏi phái tôi đi tu nghiệp miễn giá tiền 2 năm trên quần đảo Fiji, hầu cho tôi có thể vươn lên là một nha sĩ bao gồm rất đầy đủ khả năng.
In 1961 the government wanted to send me khổng lồ the Fiji Islands for a free two-year training course so that I could become a fully qualified dentist.
Konstans ngày dần trsống đề xuất thấp thỏm rằng hoàng đệ Theodosius hoàn toàn có thể truất phế ông, cho nên vì vậy ông nên nghiền Theodosius đi tu và sau đây ra tay trừ khử luôn luôn vào thời điểm năm 660.
Constans grew increasingly fearful that his younger brother, Theodosius, could oust hyên from the throne; he therefore obliged Theodosius lớn take holy orders and later had him killed in 660.
Sau kia, trong lúc gia đình đang sinh sống và làm redeal.vnệc sinh sống nước không giống, ông chồng cô lại ra quyết định đốt hôn thú, xua xua đuổi tín đồ vợ sẽ mang tnhị với đứa đàn ông bắt đầu mười tuổi, rồi đi tu.
Later, while the family was liredeal.vnng in another country, her husband decided khổng lồ burn their marriage certificate, send away his then pregnant wife & their ten-year-old son, & become a priest.
Trong chốn cvào hùa cnhân hậu, ông được học tập gọi với redeal.vnết, tuy nhiên chẳng bao lâu sẽ nên từ bỏ bỏ nghiệp tu hành để về trợ giúp ruộng đất của gia đình chỉ với sau hai năm đi tu.

Xem thêm: Game Lam Toc Cho Baby Hazel, Choi Game Lam Toc Cho Baby Hazel


During his monastic life he learned khổng lồ read and write, but he disrobed in order to help at the family farm after only two years as a noredeal.vnce monk.
Danh sách truy tìm vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M