ĐỊA NGỤC A TỲ LÀ GÌ

  -  

Cảnh giới Địa ngục tù được cảm ra bởi độc ác của chúng sinh. Cõi này là vị trí mà nỗi gian khổ của bọn chúng sinh lên đến mức cùng rất và kéo dãn vô tận. Những hiểm sâu được tạo bởi tâm hận thù, sân giận tột cùng là nguyên nhân dẫn tới cõi này.Bạn đang xem: địa ngục a tỳ là gì


*

Địa ngục, tiếng Hồ hotline là Nê Lê, giờ đồng hồ Phạn điện thoại tư vấn là Nại-lạc-ca. “Nại-lạc” tức là người. “Ca” có nghĩa là ác. Người ác xuất hiện ở nơi đó nên gọi nơi chính là Nại-lạc-ca (có địa điểm dịch là Bất khả lạc, hoặc dịch là Khổ cụ, hoặc dịch là Khổ khí). Vị những con người ác đó lúc sinh thời đã gây ra những hành động cực kỳ tàn ác về thân, khẩu, ý cho nên chúng nên sinh vào vị trí đó và thường xuyên ở vị trí đó. Thế cho nên mới gọi là Nại-lạc-ca. Địa ngục tức là theo nghĩa mà đưa ra tên gọi, có nghĩa là ngục ở dưới đất. Thêm nữa, ngục có nghĩa là giam hãm, ý nói bắt bớ giam hãm tội nhân, cấm đoán chúng được thoải mái tự tại. Cho nên người ta gọi là địa ngục.Bạn đang xem: âm ti a tỳ là gì

Bà Sa luận viết rằng:Gọi chúng là tội nhân có nghĩa là những kẻ bị lũ ngục xuất sắc A Bàng kìm hãm không chế không được tự do đi lại. Tuy nhiên đường này có khá nhiều chốn, hoặc ở dưới đất, hoặc ở xung quanh đất, hoặc nghỉ ngơi trong ko trung mang lại nên bản tiếng Phạn không hotline là địa ngục, mà hotline là Nại-lạc-ca. Luận này còn nói rằng: Dưới âm phủ và Độ âm phủ hoặc ngơi nghỉ trong hang bên trên núi, hoặc ở chỗ đồng ruộng, trong không trung hoặc nghỉ ngơi trong miếu bên bờ biển. Các châu không giống chỉ có Biển địa ngục, Độc địa ngục, không tồn tại Đại địa ngục.

Bạn đang xem: địa ngục a tỳ là gì

Tuy có rất nhiều kiểu âm ti như vậy nhưng địa thế căn cứ vào Tam pháp độ luận thì tổng cộng có ba nhiếp, một Nhiệt, nhì Hàn, ba Biên.


*

1. MỘT LÀ NHIỆT NGỤC: bao gồm tám, ở dưới châu Thiện Bộ, tức là dưới châu này có năm trăm bởi tuần khu đất bùn, dưới nữa gồm năm trăm bởi vì tuần đất sét trắng, bên dưới nữa biện pháp một vạn chín ngàn bởi vì tuần bao gồm bảy ngục béo xây dựng ở trong. Bên dưới nữa hai vạn vì tuần là ngục Vô Gián. Từ dưới châu này tới đáy ngụ Vô gián tổng cộng là bốn vạn vì chưng tuần. Lao tù Vô gián chiều dài, chiều rộng, chiều cao, từng chiều hai vạn vì chưng tuần. Bảy ngục mỗi ngục ngang dọc một vạn vì chưng tuần. Từ bên dưới Thiện bộ châu tới lao tù Vô con gián trên nhọn dưới to, như hình đống thóc. Trong tất cả tám ngục ông chồng chất lên nhau. Tởm A Hàm nói: Địa ngục tù tổng số gồm tám. Tám ngục kia mỗi ngục lại có mười sáu ngục nhỏ dại quây quần xung quanh.

Ý nói ngục, từng ngục gồm bốn cửa, không tính mỗi cửa lại sở hữu bốn Du tăng (gọi bởi thế vì loài thơ mộng vào đó nỗi khổ càng tăng thêm): 1. Đường ôi tăng; 2. Thi phần tăng;3. Phong đao tăng. Tăng này còn có ba loại: a- Đao nhẫn lộ; b-Kiếm diệp lâm; c-Thiết thích hợp lâm. Tía loại này đa số là Thiết lâm, bắt buộc cùng một Tàng nhiếp; 4. Liệt hà tăng. Cùng với bảy ngục trước, cả thảy là mười bảy. Tám ngục lớn như vậy cùng các ngụ nhờ vào tổng cộng là một trăm ba mươi sáu sở. Cho nên vì thế trong kinh có nói là 1 trong trăm cha mươi sáu nài nỉ Lạc Ca.

1.1. Đẳng Hoạt ngục


*

Còn gọi là Canh Hoạt ngục. Hay những ngục tốt gọi cho sống lại, hay là gió thổi khiến cho sống lại. Nhì duyên tuy khác, cơ mà đều tạo nên sống lại như nhau, cho nên gọi là Đẳng Hoạt ngục. Bởi vì quen thói giáp hại, thích hợp thói đó tạo thêm nên nên đọa vào trong ngục tù này. Một vạn sáu nghìn ngày nhì trăm ức năm ở trần thế thì bởi một hôm mai của lao tù này. Tội nhân tại chỗ này thọ năm trăm tuổi.

1.2. Hắc thắng ngục


*

Trước hết cần sử dụng dây thép thắt lại, sau lại sử dụng rìu sắt nhưng chém. Vì tập quán sát sinh trộm cắp phải phải đầy đọa vào ngục tù này. Tía vạn hai ngàn bốn trăm ức năm của thế gian thì bằng một hôm sớm của ngục này. Tội nhân tại đây sống thọ một nghìn tuổi.

1.3. Chúng Hợp ngục


*

Còn hotline là bọn chúng khâu (hạp) ngục (hai núi bên dưới chập lại để ghè tội nhân). Vì chưng quen thói ngay cạnh sinh, trộm cắp, tà dâm phải phải đầy đọa vào lao tù này. Sáu vạn bốn ngàn tám trăm ức năm thì bằng một ngày của lao tù này. Tội nhân tại đây sống thọ nhì ngàn tuổi.

1.4. Hô Hô ngục có cách gọi khác là Khiếu Hoán ngục

Ngục buổi tối bức bách tội nhân, khiến tội nhân đề xuất vừa chạy vừa la. Vì chưng quen thói cạnh bên sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo cần phải đầy đọa vào âm phủ này. Mười nhị vạn chín ngàn sáu trăm ức năm của trần thế thì bởi một sớm hôm trong ngục tù này. Tội nhân tại chỗ này thọ bốn ngàn tuổi.

1.5. Đại Hô ngục

Còn call là lao tù Đại Hô Hoán. Tứ núi lứa, mong muốn trốn chẳng được, gào khóc la lớn. Do quen thói ngay cạnh sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, khuyến khích tín đồ ta uống rượu bắt buộc phải đầy đọa vào ngục tù này. Hai lăm vạn chín ngàn nhì trăm ức năm của trần thế mới bởi một ngày đêm trong ngục tù này. Tội nhân tại đây thọ tám ngàn tuổi.

1.6. Thiêu Nhiên ngục

Còn hotline là lao tù Viêm nhiệt, thép nung kẹp vào, nghỉ ngơi trong bị nóng. Bởi vì quen thói giáp sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, tà kiến yêu cầu phải đọa vào ngục này. Năm kiểu mẫu vạn tứ trăm năm ở thế gian thì bởi một hôm mai ở trong ngục tù này. Tội nhân ở đây thọ mười sáu nghìn tuổi.

1.7. Đại Thiêu Nhiên ngục

Còn điện thoại tư vấn là lao tù Đại Viêm Nhiệt. Lửa núi phả vào, xẻo nướng tội nhân. Do sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, cho tất cả những người uống rượu, tà kiến, chẳng tin, hoặc phá giới của Tỳ kheo ni thì đề nghị đọa vào lao tù này. Thọ bằng một nửa kiếp.

1.8. Vô loại gián ngục

Còn hotline là ngục Vô Trạch. Một khi đã biết thành ném vào lửa khổ thì mãi mãi không còn có lúc sướng. Đã khổ miết không dịp nào còn nao nức thì còn điều gì khác mà sàng lọc nữa. Không có lấy một khoảnh khắc bởi cái búng tay không bị khổ. Bởi vì gây nghiệp ngũ nghịch đề xuất bị đọa vào trong lao tù này. Giờ Phạn call là A Tỳ. Tỳ này có nghĩa là Vô con gián (không loại gián đoạn) hay có cách gọi khác là Vô Cửu.

Kinh quán Phật Tam Muội nói: ngục A Tỳ bị khổ mập một ngày 1 đêm bằng năm mươi tiểu kiếp ở vắt gian. Cứ vì vậy thọ mạng không còn một đại kiếp. Người dân có đủ tội ngũ nghịch thì yêu cầu chịu tội năm kiếp. Hơn nữa, chúng sinh nào phạm tư điều trọng cấm: ăn uống không của tín thí, phỉ báng, tà kiến, lừng chừng nhân quả, đoạn học chén bát Nhã, hủy mười phương Phật, ăn trộm của sư tăng, dâm dật vô đạo, hãm hiếp tịnh ni, hủy nhục fan thân. Bạn đó nên chịu tội báo một trăm linh tư ngàn đại kiếp, lại còn bị chuyển vào mười tám chiếc vạc sống phương Đông để chịu khổ. Các phương Tây, Nam, Bắc cũng như thế.

Xem thêm: Liên Minh Anh Hùng Mượn Bóng Theo Liên Minh Huyền Thoại Ư? Liên Minh Anh Hùng

2.2. Lao tù Nê-la-phu-đà:Từ này có nghĩa là nốt phồng đổ vỡ ra. Vì chưng gió rét thổi đề xuất khắp bạn bị phồng rộp, nứt nẻ. Nhị ngục trên chọn cái tên theo đầy đủ nỗi khổ mà bản thân cần chịu.

2.3. Ngục Ba-tra-na:Do nỗi khổ về giá chỉ rét tăng lên, môi không mấp thứ được, chỉ có lưỡi là còn động che được. Vì thế mới kêu thành giờ này.

2.4. Lao tù A-ba-ba: do rét tăng thêm ghê gớm, lưỡi không động che được, môi mới phát ra giờ kêu này.

2.5. Ngục tù Á hầu: vày rét ghê quá, môi lưỡi chẳng động đậy. Chỉ trong họng là gồm tiếng vì chưng hơi bị chấn động. Ba ngục bên trên đây địa thế căn cứ vào âm thanh phát ra khi bị khổ cơ mà đặt tên.

2.6. Ngục Uất-ba-ba:Từ này có nghĩa là Hoa sen xanh, nhiều loại hoa này cánh nhỏ. Do màu sắc của giết thịt bị toạc ra như hoa này bị tướp ra.

2.7. Ngục Ba-đầu-ma: từ này tức là hoa sen hồng. Vì thịt bị toác ra như hoa này xòe nở.

2.8. Lao tù Phần-Đà-Lợi: tự này tức là hoa sen trắng. Do xương bị toác ra như hoa này xòe nở. Tía ngục trên đây được đặt tên theo hình tướng mạo từng vết thương đề nghị chịu đựng.

3. THỨ bố LÀ BIÊN NGỤC: có cha ngục - một làSơn gian ngục(ngục trong núi), nhì làThủy gian ngục(ngục trong nước), tía làKhoáng dã ngục(ngục thân đồng); bắt buộc thụ báo vì các nghiệp đặc trưng đó bắt buộc chịu cả lạnh lẫn lạnh.

Chang Thung lục viết rằng:Ngục cô độc ở các chốn trong cõi Diêm phù đề, bao gồm tám mươi bốn ngàn tòa. Khổ báo gửi thành nhẹ. Nay tóm tắt những loại báo như sau.

Tội rất nặng căn bạn dạng đệ nhất: giết phụ thân mẹ, giết mổ A-la-hán, phá đoàn kết Tăng, bức giãn tịnh ni, làm chảy máu thân Phật, không thể sám hối; tội ngũ nghịch thuộc thượng – thượng phẩm thập nghiệp thì bị đọa vào tám ngục tù lớn; tội thượng trung phẩm thập ác thì nên sinh vào các địa lao tù hàn băng; tội thượng hạ phẩm xe loan thì thác sinh vào trong tiểu âm phủ cô độc.

Kinh chép rằng:Diêm La vương một niệm ác, nạm mọi vấn đề trong ngục, tự mình chịu khổ, cũng thiết yếu nói gì. Diêm La vương vãi xưa là Tỳ Sa quốc vương pk với Duy Đà Thủy vương, chiến binh bị yếu hơn, nhân đó new thề rằng: nguyện kiếp sau ta đang sinh có tác dụng chúa âm phủ trị bọn tội nhân này. Mười tám đại thần, cùng trăm vạn quân đều sở hữu cùng lời thề như vậy. Tỳ Sa vương nay là Diêm La vương. Mười tám đại thần nay đó là chúa mười tám ngục. Trăm vạn quần bọn chúng này chủ yếu là đàn ngục tối ngưu đầu (quỷ đầu trâu – ND) A Bàng.

Kinh Địa ngục chép rằng: Diêm Vương sống trong địa ngục cung thành ngang dọc mỗi bề bố vạn dặm, vì chưng đồng sắt sản xuất thành, hàng ngày đêm ba dạo gồm vạc đồng lớn, vào đầy nước đồng rét chảy, tự nhiên trước mặt bao gồm đại ngục xuất sắc để Diêm Vương ở trên chóng sắt nóng, đem móc fe banh mồm ra, đổ nước đồng sôi vào, trường đoản cú họng trở xuống thảy những cháy nát. Những đại thần cũng bắt buộc làm như vậy. Chịu đựng tội dứt mới trở dậy giải quyết và xử lý công việc.

Mười bảy chúa ngục kia là:

Ca Diên coi ngục Nê Lê

Khuất Tôn coi ngục Đao sơn (núi dao)

Phí Tiến coi ngục giá thành sa (cát sôi)

Phí Diễn coi ngục giá tiền thí (phân sôi)

Ca cố gắng coi lao tù Hắc nhĩ

Cái không nên coi lao tù Hỏa xa (xe lửa)

Thang Vị coi ngục Thang hoạch (vạc dầu sôi)

Thiết Ca Diên coi lao tù Thiết sáng (giường fe nung)

Ác Sinh coi ngục dòng Sơn

Thân ngâm coi lao tù Hàn băng (băng lạnh)

Tỳ Ca coi lao tù Súc sinh

Dao Đầu coi ngục Đao binh

Di Đại coi ngục tù Thiết ma (cối xay thép)

Duyệt Đầu coi ngục tù Khôi hà (sông tro)

Xuyên Cốt coi lao tù Thiết Sách

Danh Thân coi lao tù Thư trùng (giòi bọ)

Quán Thân coi lao tù Dương đồng

Cứ như vậy, mỗi chốn đều phải sở hữu vô lượng địa ngục để làm các vị trí phụ thuộc. Từng ngục này lại có một chúa là lũ ngưu đầu. A Bàng tính tình tàn tệ không chút trường đoản cú tâm vì chưng thấy bọn chúng sinh chịu đông đảo ác báo kia chỉ lo mà lại không khổ, chỉ sợ nhưng mà không đau. Có bạn hỏi quỷ A Bàng rằng: “Chúng sinh bị khổ rất đáng xót thương mà ngươi thường mang lòng gian ác chẳng chút từ tâm là cớ có tác dụng sao?” A Bàng đáp: “Những kẻ bị những tội ác dưới đây mà bắt buộc chịu khổ: bất hiếu với phụ thân mẹ, nhạo báng Phật, báng ngã thánh hiền, chửi bới fan thân, khinh mạn sư trưởng, hủy diệt hết thảy, ác khẩu, lưỡng thiệt, xiểm nịnh ghen ghét, phân tách rẽ ruột thịt fan khác, khó tính giết hại, tham dục dối trá, tà mệnh tà cầu và tà kiến, lười nhác nghịch bời, chế tạo các ân oán kết. Mọi hạng như vậy cần đến đây chịu khổ. Mỗi khi tới ngày được miễn xá giải thoát, tôi thường thân mật khuyên nhủ họ. Vào này khổ lắm, chẳng chịu đựng được đâu. Ngươi ni được ra, đừng gây ác nữa!”. Nắm mà bầy tội nhân đó thuở đầu vẫn ko biết khổ cực khiến tôi đề xuất gân cốt mỏi mệt, nhằm hết kiếp này lịch sự kiếp khác đối diện với nhiều loại chúng sinh này. Vì chưng đó vì vậy tôi với lũ tội nhân không hề một chút từ tâm, bởi thế tôi càng độc dữ với bọn chúng hơn để bọn chúng biết khổ, biết ngượng, biết sỉ nhục, không quay trở lại nữa. Thấy những chúng sinh kia thực sự cực kỳ khổ, nhưng sau cuối chúng vẫn chẳng chịu đựng kiêng sợ, nhất quyết chẳng chịu đựng tu thiện để được lên cõi Niết Bàn, chúng là mọi vật vô tri như vậy, chưa bao giờ tránh khổ đề xuất sướng do đó phải gây mang đến chúng buồn bã ghê gớm gấp bội phần sinh hoạt trên cầm cố gian. đề xuất gì cần nảy từ vai trung phong với lũ đó!”. (Niết Bàn có nghĩa là bất sinh văng mạng – ND)

Kinh bao gồm Pháp Niệm nói rằng: Diêm La vương vãi đọc bài kệ cho chúng sinh như sau:

Nhữ đắc nhân thân bất tu đạo

Như thập bảo sơn ko thủ quy

Nhữ kim tự tác trả tự thụ

Khiếu hoán khổ gia dục hà vi.

Xem thêm: Bạn Có Biết Xe Nopp Là Gì? Nguồn Gốc Của Xe Nopp &Bull; Chuyện Xe

Dịch:

Người được thân bạn chẳng tu đạo

Như vào núi báu, tay ko về

Nay ngươi tự làm phải tự chịu

Cho buộc phải kinh chép: ví như nói rằng nghiệp không tồn tại trụ xứ, tức là nghiệp đó trụ ở thời thừa khứ ngóng thời, đợi khí, chờ thụ quả báo như người ta uống thuốc trải qua thời hạn vì thuốc tuy tiêu hết, nhưng đến thời cơ thì phân phát ra lực khôn xiết tốt. Dù vậy nghiệp quá khứ nhưng lại thời cơ mang lại thì buộc phải thụ báo, như đứa trẻ em lúc ban đầu học việc, dẫu niệm niệm hầu như diệt, nhưng mà tới trăm năm cũng chẳng quên được. Các điều khác thì như kinh sẽ nói.