Bản đồ luyện công võ lâm 1, địa điểm train lv nhanh

  -  

Võ Lâm 1 tuy không hề mới, tuy vậy với không ít người thì đó là tựa game còn khá mới lạ và những điều thú vị, nhất là phiên bản đồ gia dụng luyện công Võ Lâm 1 chưa hẳn ai ai cũng thông thuộc được hết. Hôm ni, redeal.vn đã thuộc bằng hữu ôn lại lưu niệm cũ, cũng như share những bạn dạng đồ gia dụng tương xứng dành riêng cho các cung cấp.

Bạn đang xem: Bản đồ luyện công võ lâm 1, địa điểm train lv nhanh

Trong nội dung bài viết, chúng ta vẫn cùng đề cập đến vấn đề bạn dạng đồ gia dụng 1x và phiên bản trang bị luyện công 9x Võ Lâm 1, ví như có vướng mắc gì số đông bạn có thể để lại comment bên dưới nhé.


Bản thứ luyện công Võ Lâm 1 từ một – 49 cấp

Bản vật luyện công trường đoản cú 10 – 19

Khu vực, bản trang bị luyện công Võ Lâm 1 thích hợp cho cấp 10 – 19 gồm:

Thành Thị.Thập Đại Môn Phái.Hoa Sơn Chình họa Kỹ Trường: Đi Xa Phu.Dược Vương Cốc: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn.Mật Thất Mộc Nhân: Môn phái Thiếu Lâm ⇒ Đạt Ma Đường.Nam Nhạc Trấn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện.Nhạn Đãng Sơn: Lâm An ⇒ Long Tuyền Thôn.Thiên nhẫn giáo tầng 1 và 2: Biện Kinc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo.

*

Bản vật luyện công trường đoản cú đôi mươi – 29

Khu vực, bạn dạng đồ dùng luyện công Võ Lâm 1 tương thích cho cấp trăng tròn – 29 gồm:

Kiếm Các Thục Đạo: Phượng Tường Nam.Kiếm Các Tây Nam: Thành Độ Bắc, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.La Tiêu Sơn: Đại Lý hoặc Thạch Cổ Trấn.Tần Lăng: Phượng Tường Đông, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Kiếm Các Trung Nguyên: Biện Kinc Nam ⇒ Phục ngưu đánh Tây ⇒ Thiên Tâm Động.Vũ Lăng Sơn: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện.Phục Lưu Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn.Bạch Tbỏ Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn.

Bản thứ luyện công từ bỏ 30 – 39

Khu vực, bạn dạng đồ vật luyện công Võ Lâm 1 phù hợp mang đến cung cấp 30 – 39 gồm:

Vũ Di Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thổ Phỉ Động: Đại Lý Phủ ⇒ Điểm Tmùi hương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thục Cương Sơn: Dương Châu Tây, hoặc Đạo Hương Thôn.Bạch Vân Động: Thủ Đô Tây ⇒ Tkhô cứng Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Kyên Quang Động: Phượng Tường Nam ⇒ Kiếm Các Thục Đạo, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Tỏa Vân Động: Phượng Tường ⇒ Kiếm Các Thục Đạo ⇒ Kyên ổn Quang Động, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Điểm Thương Sơn: Đại Lý.Mê Cung Lăng Tần Tdiệt Hoàng: Phượng Tường ⇒ Tần Lăng.Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.Yến Tử Động: Tương Dương ⇒ Ba Lăng Huyện ⇒ Miêu Lĩnh ⇒ Yến Tử ĐộngThanh Thành Sơn: Thành Đô Tây.

*

Bản thứ luyện công trường đoản cú 40 – 49

Khu vực, phiên bản đồ luyện công Võ Lâm 1 phù hợp đến cung cấp 40 – 49 gồm:

Thanh khô Thành Sơn: Thành Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Điểm Thương Sơn: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Điểm Thương thơm Động tầng trệt dưới,2,3: Đại Lý ⇒ Điểm Thương Sơn.Thần Tiên Động: Thủ Đô Hà Nội Tây ⇒ Tkhô cứng Thành Sơn, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Kinc Hoàng Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.

Bản đồ dùng luyện công từ bỏ 50 – 99 cấp

Bản trang bị luyện công từ 50 – 59

Khu vực, bản trang bị luyện công Võ Lâm 1 phù hợp đến cung cấp 50 – 59 gồm:

Nghiệt Long Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Thiên Tâm Tháp tầng trệt,2: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.Mê Cung Thiết Tháp tầng trệt dưới,2,3: Biện Kinc Tây, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Thiên Tâm Động: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Hương Thuỷ Động: Thành Đô Tây ⇒ Tkhô hanh Thành Sơn, hoặc Giang Tân hoặc Long Tuyền Thôn.Tường Vân Động tầng 1: Dương Châu Bắc ⇒ Cái Bang.Ác Bá Địa Đạo: Đại Lý Phủ.Ngọc Hoa Động: Ngũ Độc Giáo ⇒ Vũ Di Sơn.

*

Bản đồ vật luyện công từ bỏ 60 – 69

Khu vực, phiên bản đồ dùng luyện công Võ Lâm 1 tương thích mang đến cung cấp 60 – 69 gồm:

Nha Môn Mật Đạo: Tương Dương Phủ.Hoành Sơn Phái: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn.Thiên Tâm Tháp tầng 3: Đại Lý Phủ, hoặc Thạch Cổ Trấn.108 La Hán Trận: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Thanh Loa Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Nam Nhạc Trấn.Linch Cốc Động: Dương Châu Tây ⇒ Thục Cương Sơn, hoặc Đạo Hương Thôn.Tường Vân Động tầng 2,3,4: Dương Châu Tây ⇒ Cái Bang.Dương Giác Động: Long Tuyền Thôn ⇒ Nhạn Đãng Sơn.Thiên Nhân Giáo Thánh Động: Biện Kinh Bắc ⇒ Thiên Nhẫn Giáo ⇒ Thiên Nhẫn Địa Thất ⇒ Tầng 3 Thiên Nhẫn Giáo.Tkhô hanh Loa Đảo: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo ⇒ Thuyền Phu Thiên Vương ( Yêu cầu TVB có tác dụng trách nhiệm Xuất Sư).Thanh hao Loa Đảo Sơn Động: Ba Lăng Huyện ⇒ Bến Tàu ⇒ Thiên Vương Đảo.Tầng 5 Tuyết Báo Động: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.

Bản đồ dùng luyện công trường đoản cú 70 – 79

Khu vực, bản đồ vật luyện công Võ Lâm 1 tương thích cho cấp cho 70 – 79 gồm:

Lâm Du Quan: Dương Châu hoặc Đạo Hương Thôn.Lão Hổ Động: Dương Châu hoặc Đạo Hương Thôn.Tần Lăng tầng 2: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Đại Tù Động: Phượng Tường hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Long Nhãn Động: Đại Lý ⇒ Điểm Tmùi hương Sơn, hoặc Thạch Cổ Trấn.Dược Vương Động tầng 2: Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.Đào Hoa Nguyên: Ba Lăng Huyện ⇒ Vũ Lăng Sơn ⇒ Bạch Tdiệt Động ⇒ Phục Lưu Động.Lưu Tiên Động tầng 6: Long Môn Trấn ⇒ Hoàng Hà Nguim Đầu.

*

Bản đồ gia dụng luyện công tự 80 – 89

Khu vực, bạn dạng đồ gia dụng luyện công Võ Lâm 1 tương thích mang đến cấp 80 – 89 gồm:

Sa Mạc Địa Biểu: Lâm An.Tkhô nóng Khê Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Chân Núi Trường Bạch: Biện Kinh Bắc ⇒ Lâm Du Quan.Lưỡng Thuỷ Động: Đại Lý, hoặc Thạch Cổ Trấn.Phù Dung Động: Thành Độ ⇒ Giang Tân Thôn.Băng Hà Động: Phượng Tường ⇒ Vĩnh Lạc Trấn.Vô Danh Động: Đại Lý Phủ ⇒ Thạch Cổ Trấn.Tuyết thông báo tầng 8: Phượng Tường ⇒ Long Môn Trấn ⇒ Dược Vương Cốc.

Xem thêm: Ba Loại Mạch Máu Tĩnh Mạch Có Màu Gì ? Nguyên Nhân Tĩnh Mạch Có Màu Xanh

Bản vật dụng luyện công tự 90 – 99

Khu vực, bạn dạng thứ luyện công 9x Võ Lâm 1 thích hợp cho cung cấp 90 – 99 gồm:

Trường Bạch Sơn Bắc: Biện Kinch, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Trường Bạch Sơn Nam: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Khỏa Lang Động: Phượng Tường, hoặc Vĩnh Lạc Trấn.Sa Mạc Mê Cung 1: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 2: Lâm An.Sa Mạc Mê Cung 3: Lâm An.Phong Lăng Độ: Ba Lăng Huyện.Mạc Cao Quật: Thủ Đô, hoặc Giang Tân, hoặc Long Tuyền Thôn.Dược Vương Động tầng 4: Biện Kinch, hoặc Chu Tiên Trấn, hoặc Long Môn Trấn.Tiến Cúc Động Mật Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Cán Viên Động Mê Cung: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.Tuyết Báo Động Tầng 8: Dương Châu, hoặc Đạo Hương Thôn.

Điểm nhớ rương yêu cầu thiết

Điểm ghi nhớ rương mang đến 10 môn phái

Thiếu Lâm – Dương Châu.Thiên Vương – Nam Nhạc Trấn.Ngũ Độc – Lâm An.Đường Môn – Thành Đô.Nga My – Thủ Đô.Thúy Yên – Đại Lý.Cái Bang – Tương Dương.Thiên Nhẫn – Biện Kinh.Võ Đang – Tương Dương.Côn Lôn – Biện Kinc.

Động 1x – 2x

Dược Vương Cốc – Biện Kinh.Hoa Sơn – Phượng Tường.Hẻm Mộc Nhân – Dương Châu.Nam Nhạc Trấn – Nam Nhạc Trấn.Nhạn Đăng Sơn – Đại Lý.Thiên Nhẫn tầng trệt dưới – Biện Kinc.Thiên Nhẫn tầng 2 – Biện Kinh.

Động 2x – 3x

Kiếm Các Tây Bắc – Phượng Tường.Kiếm Các Tây Nam – Thủ Đô Hà Nội.Kiếm Các Trung Ngulặng – Dương Châu.La Tiêu Sơn – Đại Lý.Vũ Lăng Sơn – Phượng Tường.Tần Lăng – Phương Tường.Phục Lưu Động – Phương thơm Tường.Bạch Thủy Động – Pmùi hương Tường.

Động 3x – 4x

Tuyết Báo Động – Dương Châu.Yến Tử Động – Phượng Tường.Thục Cương Sơn – Dương Châu.

Động 4x – 5x

Điểm Thương thơm động tầng 3 – Đại Lý.Kinc Hoàng Động – Phượng Tường.Phục Ngưu Sơn Tây – Dương Châu.Thiếu Lâm Mật Thất – Dương Châu.

Động 5x – 6x

Hưởng Thủy Động – Thành Đô.Thiên Tam Động – Dương Châu.Sơn Động mặt dưới Động Đình Hồ tầng 1, 2 – Nam Nhạc Trấn.

Động 6x – 7x

Linch Cốc Động – Dương Châu.Tkhô giòn Loa Đảo – Nam Nhạc Trấn.Tkhô hanh Loa Đảo Sơn Động – Nam Nhạc Trấn.Thập Bát La Hán Trận – Dương Châu.Tầng 5 Tuyết Báo Động – Dương Châu.

Động 7x – 8x

Dược Vương Động tầng 2 – Biện Kinch.Đào Hoa Nguim – Phượng Tường.Lâm Du Quan – Dương Châu.Lưu Tiên Động tầng 6 – Tương Dương.Đại Tù Động – Phượng Tường.Lão Hổ Động – Dương Châu.Long Nhãn Động – Đại Lý.

Xem thêm: Top 10 Tựa Game Quản Lý Nông Trại Giúp Bạn Tìm Thấy Sự Bình Yên Trong Tâm Hồn

Động 8x – 9x

Băng Hà Động – Phượng Tường.Cán Viên Động – Dương Châu.Lưỡng Thủy Động – Đại Lý.Phi Thiên Động – Biện Kinc.Phù Dung Động – Thủ Đô Hà Nội.Tkhô cứng Khê Động – Đại Lý.Vô Danh Động – Đại Lý.Sa Mạc Địa Biểu – Lâm An.Trường Bạch Sơn – Tương Dương.Tuyết Báo Động tầng 7 – Dương Châu.

Động 9x

Tiến Cúc Động – Dương Châu.3 tầng sa mạc – Lâm An.Trường Bạch Bắc – Biện Kinc.Trường Bạch Nam – Phượng Tường.Tuyết Báo Động tầng 8 – Dương Châu.Mạc Cao Quật – Thành Đô.Phong Lăng Độ – Tương Dương.