Dung dịch keo là gì

  -  
*

*
reviews
*

Liên kết websiteĐại học tập Duy TânCổng thông tin sinh viênDiễn lũ Duy TânĐoàn thanh niên - Đại học tập Duy Tân

*


*
Tư vấn viên 1
*
Tư vấn viên 2
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách những học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Dung dịch keo là gì


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học với Sinh học ở những chương trình huấn luyện của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

gây ra chương trình, kế hoạch huấn luyện và giảng dạy và nhà trì tổ chức quá trình đào chế tạo các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


1.Sự hòa tan

1.1. Một số khái niệm về hệ phân tán

- Hệ phân tán

*Hệ phân tán thô:

* Hệ keo:

* hỗn hợp thực (dung dịch):

- Phân một số loại dung dịch:

+ hỗn hợp khí:

+ dung dịch lỏng:

+ hỗn hợp rắn:

1.2. Sự hòa tan, cảm giác nhiệt của quy trình hòa tan


1.Sự hòa tan

1.1. Một số trong những khái niệm về hệ phân tán

Hệ phân tán là hệ có hai hay những chất trong đó chất này được phân bố trong hóa học kia bên dưới dạng đều hạt rất nhỏ.

Chất phân bố được gọi là chất phân tán (pha phân tán). Chất cất pha phân tán được gọi là môi trường xung quanh phân tán.

Chất phân tán và môi trường thiên nhiên phân tán hoàn toàn có thể ở 1 trong những ba trạng thái: rắn, lỏng, khí.

Ví dụ:

Đường rã trong nước thì mặt đường là hóa học phân tán, còn nước là môi trường xung quanh phân tán.

Trong nước uống gồm gas, CO2 là chất phân tán còn nước là môi trường thiên nhiên phân tán.

*Hệ phân tán thô:

- Là hệ vào đó kích thước của hạt phân tán từ 10-7 mang đến 10-4 m.

- Đặc điểm: hệ phân tán yếu bền, hóa học phân tán dễ tách ra khỏi môi trường thiên nhiên phân tán.

Hệ này có được chia làm 2 loại: huyền phù với nhũ tương.

+ Huyền phù: chất phân tán là rắn, pha phân tán là lỏng.

Ví dụ: nước phù sa, vữa vôi.

+ Nhũ tương: chất phân tán và môi trường thiên nhiên phân tán đa số là chất lỏng.

Ví dụ: sữa là nhũ tương, trong những số ấy mỡ phân tán trong nước.

* Hệ keo:

- Là hệ trong những số ấy các phân tử của hóa học phân tán có kích thước từ 10-9 – 10-7 m.

- Đặc điểm: kha khá bền, chỉ bị sa lắng khi điều kiện bên ngoài thay đổi.

Ví dụ: kem tấn công răng (hệ phân tán khí – lỏng), sương mù (hệ phân tán lỏng - khí).

* hỗn hợp thực (dung dịch):

Kích thước của phân tử phân tán nhỏ tuổi hơn 10-9 m (bằng kích thước phân tử hoặc ion). Vào đó, hóa học phân tán và môi trường xung quanh phân tán không có bề mặt phân chia, chế tạo ra thành một khối đồng thể được gọi là dung dịch thực.

Chất phân tán được hotline là hóa học tan, môi trường thiên nhiên phân tán được điện thoại tư vấn là dung môi. Với cùng 1 lượng dung môi độc nhất định, lượng hóa học tan rất có thể biến thiên vào một giới hạn nhất định.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Games Trên Thiết Bị Android Tv Box, Tivibox Chơi Game Giá Tốt Tháng 4, 2022 Tivi Box

Vậy: dung dịch là hệ một pha các cấu tử mà thành phần của nó có thể chuyển đổi trong một giới hạn nhất định.

- Phân các loại dung dịch:

+ dung dịch khí: dung môi sống trạng thái khí.

Ví dụ: không khí (oxi và những khí khác hài hòa trong nitơ).

+ hỗn hợp lỏng: dung môi là chất lỏng

Ví dụ: soda (khí CO2 vào nước), bia (C2H5OH vào nước), nước muối hạt (NaCl vào nước).

+ hỗn hợp rắn: dung môi là chất rắn.

Ví dụ: thạch agar, vàng trắng (hợp kim của Au với Pt)

Trong thực tế các dung dịch quan trọng nhất là dung dịch lỏng, đặc biệt là dung dịch tất cả dung môi là nước.

1.2. Sự hòa tan, hiệu ứng nhiệt của quy trình hòa tan

Quá trình kết hợp là quá trình phân tán chất tan bên dưới dạng những tiểu phân (phân tử, nguyên tử, ion) trong khắp thể tích dung môi, đồng thời xuất hiện thêm lực can hệ giữa các phân tử dung môi với những tiểu phân chất tan để tạo nên thành các hợp hóa học hóa học gọi là Sonvat, ví như dung môi là nước thì gọi là những hidrat.

Quá trình hòa tan có diễn ra dễ ợt hay ko tùy thuộc vào cường độ của cha loại tương tác:

- tương tác giữa các phân tử dung môi.

- liên quan giữa những tiểu phân hóa học tan.

- can hệ giữa các tiểu phân chất tan với những phân tử dung môi.

Ở chương 1, chúng ta đã để mắt tới sự trở nên thiên năng lượng kèm theo với các phản ứng hóa học. Tương tự, quy trình hòa tan tạo thành dung dịch cũng đều có sự trở thành thiên năng lượng đi kèm. Ví dụ, khi họ hòa tung NaOH vào nước, quá trình hòa tan là lan nhiệt. Ngược lại, khi phối hợp NH4NO3 trong nước, quy trình là thu nhiệt.

Quá trình hòa tan tạo thành dung dịch bao gồm 3 bước như sau:

- cách 1: Sự tách rời nhau của các thành phần chất tan.

*
Bước này luôn luôn luôn thu sức nóng (∆H1 > 0) vì cần cung cấp năng lượng để thắng lực liên kết giữa những phân tử chất tan.

*
- bước 2: Sự bóc rời của các phân tử dung môi để chế tạo ra chỗ trống cho các phân tử chất tan.

Bước này cũng thu nhiệt độ (∆H2 > 0) vày cần hỗ trợ năng lượng để chiến thắng lực links giữa những phân tử dung môi.

*
- bước 3: Sự hòa trộn và xúc tiến giữa những tiểu phân hóa học tan với những phân tử dung môi.

Bước này tỏa sức nóng (∆H3 ht bởi tổng hiệu ứng nhiệt của tất cả ba bước: ∆Hht = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3.

Nếu lực can dự giữa các tiểu phân chất tan với các phân tử dung môi lớn hơn hai lực links kia (ở cách 1 cùng 2) thì quy trình hòa chảy là quá trình tỏa nhiệt ∆Hht ht > 0.

Xem thêm: Cách Lấy Mã Code Chiến Dịch Huyền Thoại Mới Nhất, Code Chiến Dịch Huyền Thoại

Nhiệt lượng bay ra tuyệt thu vào khi tổng hợp 1 mol của một chất vào một lượng dung môi ngơi nghỉ nhiệt độ, áp suất xác minh được gọi là nhiệt tổ hợp của chất đó.

- Đa số quy trình hòa tan hóa học rắn trong dung môi lỏng thường là quy trình thu nhiệt:

∆Hht > 0

- Đa số quy trình hòa tan chất khí vào dung môi lỏng hay là quá trình tỏa nhiệt: