Full s chặng 7 công chúa

  -  

Trong nội dung bài viết này, redeal.vn sẽ reviews đến các bạn một số bài hướng dẫn ăn điểm S chặng 7 được share trong group cộng Đồng Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi. 

Đây là phía dẫn ăn điểm S khoảng 7 ải thiếu phụ từ chúng ta Mai Loan.

Chặng 7.1

*

Chặng 7.2

*

Chặng 7.3

*

Chặng 7.4

*

Chặng 7.5

*

Chặng 7.6

*

Chặng 7.7

*

Chặng 7.8

*

Chặng 7.9

*

Chặng 7.1 phụ

*

Chặng 7.2 phụ

*

Chặng 7.3 phụ

*

Chặng 7.4 phụ

*

Chặng 7.5 phụ

*

Đây là phía dẫn lấy điểm S chặng 7 ải phụ nữ từ bạn Lê Hồng Bảo Châu, thành viên của tập thể nhóm MTH.

Chặng 7.1

*

Chặng 7.2

*

Chặng 7.3

*

Chặng 7.4

*

Chặng 7.5

*

Chặng 7.6

*

Chặng 7.7

*

Chặng 7.8

*

Chặng 7.9

*

Chặng 7.1 phụ

*

Chặng 7.2 phụ

*

Chặng 7.3 phụ

*

Chặng 7.4 phụ

*

Chặng 7.5 phụ

*

Theo share của chúng ta NaMup, những bộ trang phục này được dùng cho tất cả hai ải phụ nữ và Công Chúa. Các khả năng sử dụng là mày Gió cấp cho 6, Mỉm Cười cấp cho 6, hà khắc cấp 3 và nghiêm ngặt Miễn cung cấp 3.