Gấp Tiếng Anh Là Gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
*
gấp verb lớn fold; to close; to shut adj pressing; urgent; hurry
*
ko cấp
*
there is no hurry to fold; khổng lồ close; lớn shut Nhớ vội vàng áo quần ngay nđính trước khi cho vào va li Rethành viên to fold your clothes neatly before putting them in the suitcase Xin chớ vội vàng thỏng lại vị tất cả hình bên trong Please don"t fold the letter because there are photos inside times; -fold Gấp trăm lần, vội ngàn lần Hundredfold, thousandfold Sản lượng đã tiếp tục tăng vội năm lần Production has increased five times/fivefold Nó kiếm được gấp ba lần rưỡi tôi He earns three và a half times as much as I do pressing; urgent; in a hurry Việc đó không cấp đâu There"s no hurry for it Tôi nên tiền gấp I am in urgent need of money; I need money in a hurry Tại sao bắt buộc gấp vậy? What"s the hurry?; What"s the rush? Chẳng Việc gì đề xuất vội cả There"s no need khổng lồ hurry/rush

*