HỌC VIỆN CÁN BỘ RA LÀM GÌ

  -  
Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.

Bạn đang xem: Học viện cán bộ ra làm gì

Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!
*

Menu Giới thiệu Tin tức Hoạt động nổi bật Thư viện Hệ thống đào tạo
*

Là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Là nơi đào tạo sinh viên nhằm cung cấp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị các cấp trong cả nước.Là nơi triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu và tư vấn về chính sách cho các cấp quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm: Tải Game Game Pc Hay Miễn Phí #1 Download Game Offline Hay Cho Pc


Đến năm 2030, xây dựng Học viện Cán bộ Thành phố trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, sinh viên chất lượng cao với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế và môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Xem thêm: Download Và Hướng Dẫn Cài Đặt Game Đấu Trường Thú 2 Hd, Cách Cài Đặt Phím Đấu Trường Thú 2,3,4,5


Với tầm nhìn và sứ mệnh, Học viện Cán bộ Thành phố hướng tới các giá trị cốt lõi sau đây:- Vì sự phát triển toàn diện của người cán bộ, lấy người học làm trung tâm - Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động - Đề cao tính sáng tạo, ứng dụng trong nghiên cứu khoa học - Mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển - Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý- Hướng đến sự phát triển chung của Thành phố, chung tay vì cộng đồng trên các lĩnh vực. 4. Mục tiêu chiến lược- Hoàn thiện các quy trình ISO 9001: 2015 phù hợp với thực tế, đảm bảo thống nhất, đơn giản và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng và khai thác triệt để các phần mềm như quản lý văn bản; quản lý tài sản; quản lý cán bộ viên chức; quản lý đào tạo; khảo thí; học liệu trực tuyến LMS, quản lý tòa nhà thông minh BMS,... để tiết kiệm thời gian, kinh phí và đạt hiệu quả sử dụng cao.- Sắp xếp, tinh gọn, hoàn chỉnh tổ chức bộ máy đáp ứng nhu cầu công việc theo Đề án vị trí việc làm và Quy định 09-QĐi/TW; xã hội hóa một số hạng mục công trình của Học viện để tiết kiệm ngân sách. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành giai đoạn 3 Dự án trường Cán bộ Thành phố trước đây (nay là Học viện Cán bộ).- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của Học viện về số lượng và chất lượng, phong cách mang tính chuyên nghiệp cao, có đạo đức, năng lực quản lý và kỹ năng thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% công chức, viên chức của Học viện đạt chuẩn quy định về trình độ đào tạo và sử dụng thành thạo tin học văn phòng: 100% viên chức giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị và Thạc sỹ về chuyênmôn, được đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn; 100% viên chức hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.- Tiếp tục kiến nghị với Thành ủy, Uỷ ban nhân dân giao cho Học viện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của Chính phủ và các Bộ, nghành Trung ương. Dự kiến năm 2021, sẽ triển khai thực hiện cơ chủ tài chính tại Học viện.- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ. Đảng uỷ thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm công tác đánh giá, tuyển dụng, luân chuyển, khen thưởng cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình.- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến và các nước liên kết đào tạo; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên.- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của các phòng, trung tâm và khoa đối với các lĩnh vực hoạt động của Học viện. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế với các nước; đẩy mạnh hoạt động giao lưu học tập, học hỏi kinh nghiệm giữa sinh viên, giảng viên, viên chức Học viện với giảng viên, sinh viên các trường quốc tế đã ký kết MOU.- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới việc giảng dạy và học tập tại Học viện; tăng cường chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong công tác giáo dục; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác thi đua và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh.

5. Mô tả liên kết khu vực

6. Các thành tích nhà trường đạt đượcTrong những năm qua, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả đáng kể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị của thành phố; trong đó có những nét mới, sáng tạo, đi đầu góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ ngang tầm, bổ sung nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của thành phố, đồng thời nhiều mặt hoạt động của Học viện cũng thể hiện được là đơn vị xuất sắc, đi đầu trong hệ thống Trường Chính trị các tỉnh, thành trong cả nước. Cụ thể: a. Công tác đào tạo, bồi dưỡng Công tác đào tạo, bồi dưỡng là công tác trọng tâm trong hoạt động của Học viện Cán bộ, đã tổ chức các lớp theo tiến độ và kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố giao. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện luôn đổi mới về nội dung và hình thức, phương pháp đào tạo phù hợp với tình hình mới; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tập trung chuyên sâu vào bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Điểm nổi bật trong công tác đào tạo của Học viện trong những năm qua là đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức của toàn thành phố: trong đó có đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn, bồi dưỡng nghiệp vụ và bồi dưỡng lý luận chính trị (trung cấp, cao cấp, cử nhân). Học viện còn kết hợp với các đơn vị, các ngành của thành phố đề mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ theo chuyên ngành. Công tác giảng dạy của Học viện có nhiều chuyển biến phù hợp với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo. Hầu hết các giảng viên đã đổi mới phương pháp giảng dạy, 90% bài giảng được thực hiện theo phương pháp giảng dạy tích cực. Đến nay, đã có nhiều phương pháp dạy học tích cực được giảng viên vận dụng nhuần nhuyễn trong các giờ dạy như: Phương pháp thuyết trình kèm hình ảnh từ máy chiếu, phương pháp đàm thoại, phương pháp xêmina, thảo luận, phương pháp dạy học theo nhóm, phương pháp nêu vấn đề, phường pháp dạy học thông qua các bài tập tình huống, phương pháp đóng vai. - Mở rộng công tác liên kết đào tạo: Với vai trò vị trí là Học viện ở trung tâm khu vực phía Nam, trong nhiều năm qua, Học viện Cán bộ thành phố đã tạo điều kiện và giúp đỡ các địa phương trong công tác đào tạo. Học viện đã cử giảng viên giảng dạy tại các tỉnh, thành phía Nam như Kiên Giang, Cần Thơ, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Đắc Lắc..., giúp nhiều địa phương về thi tuyển công chức như Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu... Học viện đã phối hợp với các đơn vị Trung ương và các Học viện, trường Đại học tổ chức các lớp cao cấp, cử nhân chính trị, cử nhân chuyên ngành. Đặc biệt, vừa qua Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp, liên kết với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các quận, huyện mở lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. - Từ năm học 2016 - 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Học viện tuyển sinh hệ cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lý nhà nước và đến năm học 2017- 2018 tuyển sinh thêm các ngành Luật, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Công tác xã hội, Chính trị học, Hiện nay, có 2.380 sinh viên đang theo học hệ cử nhân tại Học viện Cán bộ Thành phố. Ngoài ra, Học viện còn tổ chức liên kết với trường Đại học Kinh tế, Đại học Kinh tế - Luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo hệ đại học văn bằng 2; liên kết với Đại học Quốc tế đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý công - Để đánh giá chất lượng đào tạo học viên, Học viện đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, điều tra xã hội học, qua đánh giá sau đào tạo cho thấy các tổ chức có học viên theo học tại Học viện và bản thân ý kiến của học viên các lớp đào tạo chính qui, tại chức đều có nhận xét: Chương trình đào tạo và bồi dưỡng của Học viện ngày càng thiết thực, đáp ứng được yêu cầu của cơ sở, các cơ quan, đơn vị; Phương pháp giảng dạy đã thay đổi cơ bản, giảm thuyết trình, tăng thời gian đối thoại, trao đổi với học viên, tạo sự tranh luận về những vấn đề thực tế ở thành phố, giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp đã có sự vận dụng tốt kiến thức đã học vào thực tiễn công tác và góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. b. Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác - Ngoài công tác giảng dạy, Học viện còn thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, công tác nghiên cứu khoa học ngày càng đi vào chiều sâu. 100% giảng viên có đăng ký nghiên cứu khoa học. Nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp thành phố được nghiên cứu, nghiệm thu và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, hỗ trợ đắc lực cho công tác đào tạo và các công tác khác phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố. Học viện đã ký kết bản ghi nhớ với các trường chính trị trong nước, các trường đại học ở nước ngoài; cử các đoàn viên chức, giảng viên, sinh viên đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu hoạt động giáo dục của một số Trường Chính trị và Đại học ở Trung Quốc, Thụy Sĩ, Singapore, Malaysia, Lào... - Thalm gia biên soạn, xuất bản hơn 20 đầu sách, đề cương bài giảng để phục vụ giảng dạy, viết trên 300 bài báo cho tạp chí, báo, đài Trung ương và địa phương, trực tiếp thực hiện hơn 400 buổi báo cáo chuyên đề Nghị quyết Đảng, pháp luật nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, cán bộ nhân viên Học viện. - Trên cơ sở thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, Học viện còn chú trọng và tổ chức thường xuyên theo yêu cầu Thành phố các hoạt động hội thảo, tọa đàm khoa học và đây cũng là nhiệm vụ chính trị của Học viện. Đã tổ chức được 15} buổi hội thảo, tọa đàm, hội nghị khoa học, hội thảo quốc tế. Chất lượng các hội thảo, tọa đàm ngày càng nâng cao, thu hút được nhiều sự tham gia của các đồng chí cách mạng lão thành, các nhà khoa học đầu ngành, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. - Trong công tác tuyên truyền, thông tin, Học viện Cán bộ Thành phố đã phối hợp với Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền, trao đổi với bạn xem đài trên HTV4 chương trình “Từ lý luận đến thực tiễn” nhằm triển khai các Nghị quyết của Đảng đi vào thực tế cuộc sống. Tạp chí “Phát triển nhân lực” của Học viện đã phát hành hơn 40 số với hơn 500 bài viết của nhiều chuyên mục khác nhau theo các chủ đề. Bài viết trong các chuyên mục này đã trực tiếp góp phần định hướng tư tưởng của cán bộ và nhân dân thành phố đối với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. - Hoạt động Thông tin - Thư viện duy trì thường xuyên công tác, cung cấp đầy đủ và kịp thời các tài liệu chuyên ngành, sách báo, tạp chí phục vụ tốt công tác nghiên cứu trong giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên; hàng năm đã bổ sung gần 700 đầu sách mới, báo, tạp chí... - Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được Học viện chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đặc biệt đối với đội ngũ giảng viên. Với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong sạch vững mạnh, bằng nhiều biện pháp tích cực Học viện đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi như hỗ trợ kinh phí, quỹ thời gian, giảm giờ chuẩn... để cán bộ quản lý, giảng viên có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. - Công tác Hành chính - Văn thư luôn được thực hiện tốt, đảm bảo công tác thông tin liên lạc, chế độ báo cáo đúng theo quy trình và thủ tục của hệ thống Quản lý chất lượng theo . tiêu chuẩn ISO 9001:2008; giải quyết các công việc hành chính luôn kịp thời, nhanh nhẹn, chính xác và nhất là không để bị ách tắc. - Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, thanh tra giáo dục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tạo được nền nếp, kỷ cương tại Học viện. - Công tác chỉ đạo điều hành thông qua việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở dưới các hình thức: hội nghị định kỳ Đảng ủy, giao ban, sinh hoạt Ban giám đốc, hội nghị Cán bộ viên chức theo cam kết trách nhiệm, đặt các số góp ý tại các hội trường, phòng học, phòng nghỉ giảng viên và nhất là việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đã đảm bảo hoạt động Học viện vận hành đạt hiệu quả và có nền nếp. Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh trở thành đơn vị đi trước và dẫn đầu hệ thống các Trường Chính trị cả nước về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và được tổ chức QUACERT đã đánh giá giám sát định kỳ hàng năm, tiếp tục chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng của Học viện Cán bộ thành phố phù hợp tiêu chuẩn.