Là Gì? Nghĩa Của Từ Kinh Sư Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

  -  

“Nhà vua liền triệu tập các thượng tế và kinh sư lại ...” (Mt 2,4).

Bạn đang xem: Là Gì? Nghĩa Của Từ Kinh Sư Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

Kinh sư là những nhà chuyên môn nghiên cứu, khai triển, dạy dỗ và áp dụng các luật Cựu Ước. Khi áp dụng luật lệ, thường thế giá của lời dạy dỗ được coi trọng hơn là luật thành văn! Bởi vậy mà vào thời Tân Ước, các kinh sư xung đột với Chúa Giêsu Kitô và các tông đồ, vì các ngài dạy dỗ có uy quyền và kết án lối giữ đạo bề ngoài các kinh sư cổ võ.

*

Các kinh sư được nhắc tên:

- Ezra (Er 7,1-21; Nkm 8,1-18)

- Nicôđêmô (Ga 3,10).

- Gamaliel (Cv 5,34).

Các kinh sư xung đột với Chúa Giêsu Kitô:

- Về sự công chính (Mt 5,20).

- Về quyền hạn (Mt 9,2-8 // Mc 2,5-12 // Lc 5,20-26; x. Mc 3, 2-7; 11,27-33 // Lc 20,1-8).

- Về việc tìm các dấu chỉ (Mt 12,38-39).

- Về sự giả hình (Mt 23,2-33 // Mc 12,38-40 // Lc 13,34-35 // Lc 20,46; x. Mt 15,1-8; Mc 7,1-8 Is 29,13).

- Về sự ca tụng của trẻ em (Mt 21,15-16 ;x. Tv 8,2).

- Về việc Chúa Giêsu Kitô đồng hóa với các tội nhân (Mc 2,16-17 // Lc 5,30-32; x. Lc 15,19).

Xem thêm: Muốn Nhanh Hết Rong Kinh, Bạn Nên Ăn Gì Cho Nhanh Hết Kinh Nguyệt ?

- Về căn tính của Chúa Giêsu Kitô (Mc 12,35-37; x. Tv 110,1).

- Về ngày Sabbath (Lc 6,7-11).

Các kinh sư tìm tống khứ Chúa Giêsu Kitô:

- Bằng cách cáo gian Người (Lc 23,10; x. Mt 26,27-60 // Mc 14,53-56; Ga 8,3-6).

- Bằng việc tìm bắt và giết Người (Mc 11,18 // Lc 19,47; x. Mc 14,1 // Lc 22,2; Mc 14,43; Lc 20,19 // Mc 12,12).

- Bằng cách giải Người đến cho quan Philatô xét xử (Mc 15,1; x. Lc 22,16 -23,1).

Các kinh sư cùng với nhiều người khác chế nhạo Chúa Giêsu Kitô bị đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,41-42 // Mc 15,31-32).

Chúa Giêsu Kitô đã báo trước sự chống đối của các kinh sư (Mt 16,2// Mc 8,31 // Lc 9,22 x. Mt 20,18-19 // Mc 10,33-34).

Các kinh sư xung đột với các tông đồ (Cv 4,5-7 6,12).

Xem thêm: Phim Hoàng Tử Thiếu Lâm Phần 2 Phim Võ Thuật Trung Quốc Hay Nhất

Các kinh sư và thái độ không đối đầu, như khi được hỏi về nơi Ðấng Cứu Thế hạ sinh (Mt 2,4), khi một kinh sư muốn theo Chúa Giêsu (Mt 8,19-20; x. Mt 13,52; 1Tm 1,17; Mt 7,28-29; 17,10 // Mc 9,11; Mc 1,22; Cv 23,9).

LM. PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG


Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, tòa soạn sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại tin bài đã đăng trên báo giấy và báo mạng redeal.vn của mình.

Ngoài ra, nếu chia sẻ bài lên mạng xã hội (Facebook, Twitter…), đề nghị dùng đường dẫn gốc trên website của Công giáo và Dân tộc.