Nghĩa Của Từ Localize Là Gì Trong Tiếng Việt? Localize Là Gì

  -  

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú redeal.vn.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Localize Là Gì Trong Tiếng Việt? Localize Là Gì

Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp sáng sủa.

Xem thêm:


used khổng lồ describe a business or industry that has organized itself so that its main activities happen in local areas rather than nationally or globally:
highly/very/quite localized So far, the internet "supermarket" is small and, like the physical supermarket business, highly localised.

Xem thêm: Thể Thao Điện Tử: Các Lịch Thi Đấu Dota 2 The International 2021


used khổng lồ describe information or content that has been made suitable for a particular country, area, etc.:
localized information/nội dung The subscription gives the user internet access và a fair amount of localized content.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập redeal.vn English redeal.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語