Might have done là gì

  -  

Bạn đã từng có lần thấy thường được sử dụng cấu trúc could have, should have cùng would have chưa? Cả 3 cấu trúc đều được áp dụng để nói đến giả thuyết trong quá khứ, điều ấy đã ko xảy ra.

Bạn đang xem: Might have done là gì

thuộc Vietop đi vào chi tiết chân thành và ý nghĩa và cách sử dụng của từng cấu tạo qua nội dung bài viết dưới đây.


*
*
*
*
*

Cấu trúc:

S + would have + V (p3) + …
S + would not/wouldn’t have + V (p3) + …

Trước hết, would have luôn bao gồm trong câu điều kiện loại 3.

E.g. If I had had enough money, I would have bought a oto (Nếu tôi tất cả đủ tiền, tôi sẽ cài một cái xe hơi).

Xem thêm: Game Cô Nàng Quyến Rũ : Girly And Fashion, Game Cô Nàng Quyến Rũ

Nếu would (và cả will) được sử dụng để nói rằng bạn có nhu cầu làm gì đấy hay không thì would have nói về điều bạn có nhu cầu làm nhưng dường như không diễn ra. Điều này hết sức giống cùng với câu đk loại 3 nhưng ở đây bọn họ không cần áp dụng tới mệnh đề “if”.

E.g. I would have gone lớn the party, but I was really busy. (Tôi đã rất có thể tới buổi tiệc nhưng tôi vượt bận).

I would have called you, but I didn’t know your number. (Tôi đã hoàn toàn có thể gọi cho mình rồi, dẫu vậy tôi lừng chừng số điện thoại cảm ứng của bạn).

Xem thêm: Tuổi Tân Mùi Hợp Với Màu Gì Năm 2021, Tuổi Tân Mùi Hợp Với Màu Gì Và Kỵ Màu Nào Nhất

Cách trả lời dạng “Would” Questions – IELTS Speaking Part 1

Cấu trúc would rather trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Phân biệt cấu trúc Prefer, Would Prefer và Would Rather

Bài tập ứng dụng cấu trúc Could have, should have, would have

Bài tập

Hoàn thành gần như câu sau sử dụng use could have / would have / should have.

I ………………….(buy) bread but I didn’t know we needed it. (past possibility)We ……………….(invite) so many people to lớn our party! I’m worried that we won’t have enough room for everyone. (past negative advice / regret)I ………………….(start) saving money years ago! (past advice / regret)We ……………….(join) you at the restaurant, but we couldn’t get a babysitter. (past willingness)The weather ……………………….(be) any worse! (past negative possibility)I …………………….(arrive) on time, even if I’d left earlier. There were dreadful traffic jams all the way. (past negative possibility)They …………….(win) the football match, but John hurt his ankle. (past possibility)Amanda ………………..(finish) the work, but she felt ill and had lớn go home. (past willingness)Lucy …………………….(leave) earlier. She missed her flight. (past advice / regret)We ………………..(finish) the game, even if we’d wanted to. It was raining very hard & we had lớn stop. (past negative possibility)

Đáp án

could have boughtshouldn’t have invitedshould have startedwould have joinedcouldn’t have beencouldn’t have arrivedcould have wonwould have finishedshould have leftcouldn’t have finished

Bài tập về động từ khuyết thiếu (Modal Verb) từ cơ bản đến nâng cao

Hệ thống bài xích tập Câu điều kiện cải thiện có đáp án

Tổng hợp bài tập đảo ngữ trường đoản cú cơ bản đến nâng cấp có đáp án

Hy vọng qua nội dung bài viết trên, các bạn đã biết được sự khác biệt và cách sử dụng của cấu trúc could have, should have cùng would have. IELTS Vietop chúc bạn thành công và đừng quên theo dõi chuyên mục ngữ pháp để cập nhật kiến thức mới mỗi ngày nhé!