Nhiệm Vụ Nội Công 3 Cực Lạc Cốc

  -  
Tân - Thiên Hỏa wrote:Như tiêu đề, mình xin hướng dẫn tổng hợp cho các bạn bằng tiếng việt có hình như sau:Từ khi vào phái bạn sẽ học được nội công 1 là Thông Tuệ Công, bạn có thể luyện max level là 36 tầng nội công.I/Khi server mở nội công 2 bạn cần: 3 vạn danh vọng để có thể đổi hoặc làm nhiệm vụ nội công 2.+ Trường hợp làm nhiệm vụ từ chưởng môn: yêu cầu nội công 1 level 30, 3 vạn danh vọng.*Nội công 2 tầng 1 đến 9: Hoàn thành khiêu chiến Cán Hoa Kiếm Phái ở Thành Đô*Nội công 2 tầng 10 đến 18: Hoàn thành khiêu chiến cấm địa Mộ sắc chi thôn tọa độ (172,281) Tô Châu.*Nội công 2 tầng 19 đến 30: Hoàn thành khiêu chiến cấm địa Thanh vân bảo tọa độ (930,151) Lạc Dương.*Nội công 2 tầng 31 đến 36: Sử dụng lệnh bài môn phái để đổi tại NPC Ngụy Giai(560,292) Quân Tử Đường.+ Trường hợp dùng lệnh bài môn phái để mua: yêu cầu 3 vạn danh vọng.*Nội công 2 tầng 1 đến 10: 15 lệnh bài/quyển.*Nội công 2 tầng 11 đến 20: 20 lệnh bài/quyển.*Nội công 2 tầng 21 đến 30: 25 lệnh bài/quyển.*Nội công 2 tầng 31 đến 36: 100 lệnh bài/quyển.Tổng cộng bạn cần 1200 lệnh bài môn phái, tính sơ qua: 1 tuần bạn hoàn thành nhiệm vụ tập kích của chưởng môn sẽ được 110 cái lệnh bài thì bạn sẽ phải làm trong 11 tuần mới đủ lệnh bài để đổi nội công 2 môn phái.Một thời gian sau, server sẽ mở nội công 3, khi đó bạn có cơ hội trải nghiệm skill level 6,7 đồng nghĩa với lượng damage bạn gây ra cao hơn, thấm hơn :38:II/ Để có thể nhận được skill level 6, 7, yêu cầu cơ bản là: nội công 3 level 20 và đạt 7 vạn danh vọng sau đó về môn phái tìm gặp NPC Vân Yên tọa độ (505,448) để tiến hành đổi vật phẩm và nhận nhiệm vụ, cụ thể như sau:Bạn đang xem: Nhiệm vụ nội công 3 cực lạc cốc

Bạn đang xem: Nội công 3 cực lạc cốc
Bạn đang xem: Nhiệm vụ nội công 3 cực lạc cốc

*

*

*Xem thêm: Game Công Chúa Lựa Đồ Cho Công Chúa, Công Chúa Dạo Phố

*

*Xem thêm: Chuyên Mục Trang Sức Kim Cương Thiên Nhiên, Kim Cuong Gia Re

Các vật phẩm trong shopSau đây là các nhiệm vụ nằm trong các vật phẩm, mỗi món vật phẩm sẽ chứa 4 skill cụ thể và không thay đổi.Ví dụ: cây quạt Lạc anh phi hoa kiếm tầng 6 như trên khi mở ra sẽ random 4 skill là: Anh hùng lệ, Phi yến phản, Hoa vô ngôn, Lạc trần khiếu(gói 1) hoặc Lạc anh phi hoa, Hạnh hoa xuân vũ, Phong hoa tuyết nguyệt, Kính hoa thủy nguyệt (gói 2) và mỗi gói skill sẽ có các nhiệm vụ cụ thể được liệt kê rõ ràng và chi tiết ở dưới đây:Các gói skill và nhiệm vụ cụ thể từng gói của skill level 7III/Sau đây là cách đổi nội công 3: Yêu cầu: đạt 7 vạn danh vọng sau đó dùng lệnh bài môn phái để đổi mật lệnh tại NPC Chu Lạc Khê (316,357) QTĐ.- Mật lệnh 1: gặp Yến Trường Không sau đó hắn ta yêu cầu bạn giết 10 con U khấu hải đạo (-58,743) QTĐ- Mật lệnh 2: giết 10 tên Phản đồ QTĐ và thu về 10 tín vật của QTĐ (1097,714) QTĐ- Mật lệnh 3 x2: giết 10 con Phát cuồng phong cầu (457,1255) QTĐ- Mật lệnh 4 x2: gặp Đông Phong Lăng Thiếu(284,470), hắn ta yêu cầu tìm 5 Mộc than(thợ rèn các thành thị có bán)- Mật lệnh 5 x3: mua 5 Chén lớn (trù sư), câu 20 Cá vây cung, trồng 10 Triều Thiên Tiêu(ớt đỏ), mua 5 hũ giấm(Nông phu)- Mật lệnh 6: Tìm kiếm các vật phẩm theo yêu cầu: - Mật lệnh 8 x2: đối thoại với Ngoan Hầu(583,436) QTĐ sau đó tìm Đông Phong Lăng Thiếu(284,470)Hắn ta sẽ cho bạn một cây cuốc, bạn chạy đến (646,648) để đào rễ cây, có xác xuất đào ra 1 lũ nhện, đào đến khi nào ra rễ cây thì mang đến cho Ngoan Hầu(583,436)Sau đó lại đến (646,648) để đào rễ cây 1 lần nữa rồi mang về cho Đông Phong Lăng Thiếu(284,470)- Mật lệnh 9 x2: tìm giết Đối thoại với Đông Phong Lăng Thiếu(284,470) sau đó đi lên Cái Bang để tập kích và hoàn thành 1 lần.Trở lại QTĐ đối thoại với Đông Phong Lăng Thiếu sau đó lại lên CB khiêu chiến hoàn thành phụ bản Vạn thú sơn trang (578,780)Trở về QTĐ Đông Phong Lăng Thiếu trả nhiệm vụ.- Mật lệnh 10 x3: Đối thoại với Đới Ngữ Thư (642,595) QTĐ để nhận nhiệm vụ.Cô ta yêu cầu bạn tham gia cấm địa Khổng Tước Sơn Trang và tiêu diệt 1 trong 3 con boss là Nam Bá Thiên, Tây Môn Dục, Mã Tiên. Bạn nên hủy nhiệm vụ yêu cầu tiêu diệt Môn Dục, Mã Tiên, chỉ khi nào cô ta yêu cầu tiêu diệt Nam Bá Thiên (boss1) thì bắt đầu đi làm nhiệm vụ vì boss này dễ nhất.Đến cấm địa Khổng Tước Sơn Trang ở Đường Môn, pt 6-12 người là đủ đánh thắng boss rồi, sau đó về gặp Đới Ngữ Thư trả nhiệm vụ.- Mật lệnh 11: Hoàn thành phụ bản Từ gia trang ở Thành Đô (642,300) sau đó trở về gặp Đông Phong Lăng Thiếu(284,470) trả nhiệm vụ.- Mật lệnh 12 x2: Tìm và giết Chuyên mục: Tin Tức