Presents Là Gì ? Nghĩa Của Từ Presents Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Present

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

presents
*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/ tính từ có mặt, hiện tại diệnlớn be present at...

Bạn đang xem: Presents Là Gì ? Nghĩa Của Từ Presents Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Present

: xuất hiện sinh sống...khổng lồ be present to the mind: chỉ ra trong trí bây chừ, hiện tại, hiện thời, ni, nàypresent boundaries: mặt đường tinh ranh giới hiện tại tạithe present volume: cuốn sách này (ngôn ngữ học) hiện tạipresent tense: thời hiện tại (từ bỏ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự giúp đỡ rất là chuẩn bị sẵn sàng trong lúc hoảng loạn cực nhọc khăn danh từ hiện thời, hiện nay, bây chừ, hiện giờ, lúc này, bây giờat present: hiện nay, bây giờ, lúc nàyfor the present: vào bây giờ, hiện tại giờ (pháp lý);(đùa cợt) tư liệu này, tư liệu nàyby these presents: bởi số đông tư liệu này (ngôn từ học) thời hiện tại danh từ qua biếu, đồ gia dụng tặng, khuyến mãi phẩmkhổng lồ make somebody a present of something: biếu ai đồ vật gi, khuyến mãi ai loại gì danh từ bốn cố kỉnh giơ súng ngắm bốn thay bồng súng chào ngoại cồn từ chỉ dẫn, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: ngôi trường đúng theo này lộ ra một số trong những khó khăn khăn chuyển, trình, nộp, dânglớn present the credentials: trình quốc thưto present a petition: đưa một bản con kiến nghịkhổng lồ present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền đãi đằng, trình bày, biểu thịlớn present the question very cleary: trình bày vấn đề một biện pháp rất rõ ràng biểu thị (một vở kịch); mang đến (diễn viên) ra mắtlớn present oneself: trình diện; dự thi; phát sinh, lộ diện, biểu hiện ralớn present oneself before the jury: phơi bày trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ về nảy ra vào trí óc tôi trình làng (ai với ai); chuyển (ai) vào yết kiến, chuyển (ai) vào bệ con kiến (vua...)to lớn be presented at court: được gửi vào chầu, được chuyển vào yết loài kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu với giám mục nhằm cai quản xđọng đạo) biếu khuyến mãi (ai mẫu gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàokhổng lồ present arms: bồng súng chào

*

*

*

n.

Xem thêm: Ngạo Kiếm Vô Song Ii: Game Client Hấp Dẫn Trên Pc, Cách Nhận Code Ngạo Kiếm Vô Song Mobile

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

formally present a debutante, a representative sầu of a country, etc.

Xem thêm: Trò Chơi Giải Ô Chữ Tiếng Việt, Chơi Trò Chơi : Giải Ô Chữ (Trang 104)

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation


English Synonym và Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extover give grant hvà over offer submit tenderant.: absent future past