Quyền Trượng Đại Thiên Sứ

  -  

Nội tại DUY NHẤT: Gây tiếp giáp thương phnghiền bởi 1% tích điện tối nhiều cùng hoàn lại 25% tổng cộng năng lượng sẽ tiêu.

Nội trên DUY NHẤT - Năng lượng cộng dồn: +15 chỉ số Năng lượng buổi tối nhiều (về tối đa +700 Năng lượng) khi tích đủ năng lượng tối nhiều thêm vào đó đã trở nên Quyền Trượng Thiên Thần thành Quyền Trượng Đại Thiên Sứ. Kích hoạt về tối đa 3 lần từng 12 giây.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cung cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*