SINGLET LÀ GÌ ? SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TANK TOP VÀ SINGLET LÀ GÌ

  -  
a piece of clothing without sleeves that is worn on the top part of the toàn thân under clothes, or for playing particular sports


Bạn đang xem: Singlet Là Gì ? Sự Khác Biệt Giữa Tank Top Và Singlet Là Gì

a type of underwear, often with no sleeves, that covers the upper part of the body & is worn for extra warmth
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ redeal.vn.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách sáng sủa.


*

*

*

*Xem thêm:

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn redeal.vn English redeal.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Chiếu Tia Plasma Lạnh Là Gì ?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語