Số 10 Phố Yên Đại Tà Diễn Viên

  -  

Tên giờ đồng hồ Anh: Alan

Quê quán: Phúc Kiến

.

Cung Chính (vai sản phẩm Hàng)

Quê quán: Liêu Ninh

.

Khang Dung (vai Tề Tễ)

Tên tiếng Anh: Kevin

Quê quán: Phúc Kiến

.

Dương Hi (vai Dịch Khả Phong)

Tên tiếng Anh: Colin

Quê quán: tô Đông

.

Cung bao gồm và La tốt nhất Hàng

.

Dương Hi cùng Khang Dung

.

Đây chỉ là tất cả những gì tôi gom bên trên weibo thôi, khi nào có gì mới thì update thêm. Sau đây tôi rảnh đang update cả weibo mấy đứa luôn.