SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN LÀ GÌ

  -  

1.

Bạn đang xem: Số thập phân hữu hạn là gì

Nếu một phân số tối giản với mẫu dương cơ mà mẫu mã không tồn tại ước nguim tố không giống 2 cùng 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. 


2. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương nhưng mẫu mã gồm ước nguyên ổn tố không giống 2 cùng 5 thì phân số đó viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

3. Mỗi số hữu tỉ được biểu diễn vì một vài thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. trái lại, từng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn màn biểu diễn một vài hữu tỉ.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. NHẬN BIẾT MỘT PHÂN SỐ VIẾT ĐƯỢC DUWOSI DẠNG SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN HOẶC VÔ HẠN TUẦN HOÀN.

1. Phương pháp giải.

Viết phân số dưới dạng phân số tối giản cùng với mẫu dương.Phân tích chủng loại dương đó ra vượt số nguyên ổn tố.Nhân xét: Nếu mẫu này không tồn tại ước ngulặng tố không giống 2 cùng 5 thì phân số kia viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn ; ví như mẫu này còn có ước nguyên ổn tố không giống 2 và 5 thì phân số kia viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

ví dụ như 1. Trong nhì phân số sau, phân số làm sao viết được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Giải.

ví dụ như 2. (? tr.33 SGK)

Trong các phân số sau đây phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Viết dạng thập phân của các phân số kia.

*

Trả lời.

*

lấy ví dụ như 3. (Bài 65 tr.34 SGK)

Giải mê say vị sao những phân số dưới dạng số thập phân hữu hạn các mẫu mã của chúng không tồn tại ước nguyên tố khác 2 và 5:

*

Ví dụ 4. (Bài 66 tr.34 SGK)

Giải say đắm vì sao những phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần trả rồi viết bọn chúng bên dưới dạng đó:

*

Giải.

Các số vẫn mang lại viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn vày chúng về tối giản với những mẫu mã của bọn chúng gồm ước nguyên ổn tố không giống 2 và 5:

*

Ví dụ 5. (Bài 67 tr.34 SGK)

*

Hãy điền vào ô vuông một vài ngulặng tố bao gồm một chữ số nhằm A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Có thể điền mấy số nlỗi vậy?

Trả lời

Có thể điền được 3 số:

*

lấy một ví dụ 6. (Bài 68 tr.34 SGK)

a) Trong các phân số dưới đây, phân số như thế nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số như thế nào viết được bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Giải đam mê.

Xem thêm: Các Công Ty Game Lớn Nhất Thế Giới, Top 10 Công Ty Video Game Lớn Nhất Thế Giới

*

b) Viết những phân số xấp xỉ dạng số thập phân hữu hạn hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn (viết gọn với chu kì vào vết ngoặc).

Đáp số:

*

Dạng 2. VIẾT MỘT TỈ SỐ HOẶC MỘT PHÂN SỐ DƯỚI DẠNG SỐ THẬP.. PHÂN

Phương thơm pháp giải.

Để viết một tỉ số hoặc một phân số a/b dưới dạng số thập phân ta lấy lệ chia a : b.

Ví dụ 7. (Bài 69 tr.34 SGK)

Dùng lốt ngoặc nhằm chứng thật chu kì vào tmùi hương (viết bên dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn) của những phxay phân tách sau:

a) 8,5 : 3 ;b) 18,7 : 6 ;c) 58 : 11 ;d) 14,2 : 3,33.

Đáp số

a) 8,5 : 3 =2,8333… = 2,8(3).

b) 18,7 : 6 = 3,11666… = 3,11(6).

c) 58 : 11 = 5,2727272… =5,(27).

d) 14,2 : 3,33 = 4,624264264… =4,(264).

lấy một ví dụ 8. (Bài 71 tr.35 SGK)

Đáp số

Dạng 3. VIẾT SỐ THẬPhường PHÂN HỮU HẠN DƯỚI DẠNG PHÂN SỐ TỐI GIẢN

Phương pháp giải

Viết số thập phân hữu hạn dưới dạng một phân số có tử là số nguyên chế tạo ra vì phần ngulặng và phần thân của số đó, mẫu mã là 1 trong lũy vượt của 10 với số nón thông qua số chữ số tại vị trí thập phân của số vẫn mang đến ;Rút ít gọn phân số nói bên trên.

lấy ví dụ 9. (Bài 70 tr.35 SGK) Viết các số thập phân hữu hạn bên dưới dạng phân số về tối giản

a) 0,32 ;b) -0,124 ;c) 1,28 ;d) -3,12.

Giải

Dạng 4. VIẾT SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN DƯỚI DẠNG PHÂN SỐ TỐI GIẢN

Phương thơm pháp điệu.

Để giải dạng tân oán này cần phải có kỹ năng bổ sung sau đây:

Số thập phân vô hạn tuần trả Hotline là đơn ví như chu ì bước đầu tức thì sau dấu phẩy, ví dụ 0,(31) ; call là tạp nếu chu kì ko bước đầu ngày sau vết phẩy, ví dụ 0,3(13). Phần thập phân đứng trước chu kì gọi là phần phi lý.Người ta đã chứng minh những chu kì sau: 

a) Muốn viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn solo dưới dạng phân số, ta lấy chu kì có tác dụng tử, còn chủng loại là một số trong những có những chữ số chín, số chữ số 9 ngay số chữ số của chu kì.

b) Muốn nắn viết phần thập phân của số thập phân vô hạn tuần hoàn tạp bên dưới dạng phân số, ta mang số có phần bất thường và chu kì trừ đi phần phi lý có tác dụng tử , còn chủng loại là một vài có những chữ số 9 tất nhiên những chữ số 0, số chữ số 9 ngay số chữ số của chu kì, số chữ số 0 ngay số chữ số của phần không bình thường.

Xem thêm: Choi Game Nông Trại Chăn Nuôi Va Trong Trot, Top 3 Game Nông Trại Hay Nhất Trên Android

ví dụ như 10. (Bài 72 tr.35 SGK)

Các số tiếp sau đây bao gồm bằng nhau không? 0,(31) ; 0,3(13)

Giải

Áp dụng nhì nguyên tắc về viết số thập phan vô hạn tuần tuần (đối kháng cùng tạp) bên dưới dạng phân số, ta có: