THÔNG TƯ 14/2019/TT-BYT

  -  
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được ở trong tính của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký tài khoản tại phía trên
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được trực thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực Văn bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn phiên bản thay vắt Văn bạn dạng song ngữ

Thông bốn 14/2019/TT-BYT sửa thay đổi Thông tư 37/2018/TT-BYT luật về mức tối đa khung giá thương mại & dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh không trực thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo đảm y tế trong các cơ sở xét nghiệm bệnh, chữa bệnh của nhà nước với hướng dẫn vận dụng giá, thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh dịch trong một vài trường vừa lòng do bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế phát hành


*

BỘ Y TẾ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc -------------------

Số: 14/2019/TT-BYT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2019


THÔNGTƯ

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 37/2018/TT-BYT NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM2018 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ QUY ĐỊNH MỨC TỐI ĐA khung GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ trong CÁC CƠ SỞKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN chi PHÍKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH trong MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Căncứ phương pháp khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ khí cụ giá ngày trăng tròn tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày15 mon 10 thời điểm năm 2012 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cơ chế hoạt động, phép tắc tài thiết yếu đốivới các đơn vị sự nghiệp y tế công lập cùng giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa dịch củacác các đại lý khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày14 tháng 02 năm 2015 của cơ quan chính phủ quy định bề ngoài tự nhà của đơn vị sự nghiệpcông lập;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CPngày 11 mon 11 năm năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 mon 11 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định bỏ ra tiếtvà giải đáp thi hành một số điều của qui định giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày20 mon 6 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và cơcấu tổ chức triển khai của bộ Y tế;

Căn cứ nghị quyết 70/2018/QH14 củaQuốc hội về dự toán giá cả nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày09 mon 5 năm 2019 của chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, côngchức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ thông tin số 226/TB-VPCP ngày thứ tư tháng7 năm 2019 của Văn phòng chính phủ nước nhà về kết luận của Phó Thủ tướng mạo Vương Đình Huệ- Trưởng Ban chỉ huy điều hành giá tại buổi họp Ban chỉ đạo điều hành giá bán ngày03 tháng 7 năm 2019;

Bộ trưởng cỗ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổsung một vài điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30tháng 11 năm 2018 của cục trưởng cỗ Y tế phương tiện mức buổi tối đakhung giá thương mại dịch vụ khám bệnh, chữa dịch không trực thuộc phạm vi giao dịch thanh toán của Quỹbảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của phòng nước và khuyên bảo ápdụng giá, thanh toán giá cả khám bệnh, chữa bệnh dịch trong một số trường hòa hợp (sauđây hotline tắt là Thông tư số 37/2018/TT-BYT).

Bạn đang xem: Thông tư 14/2019/tt-byt

Điều 1. Sửa đổi, bửa sung Điều 2 như sau:

1. Thay thế sửa chữa các phụ lục phát hành kèm theoThông tư số 37/2018/TT-BYT bằng những phụ lục ban hành kèm theo Thông tứ này:

a)Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lụcI phát hành kèm theo Thông tư này;

b)Mức tối đa khung giá thương mại dịch vụ ngày chóng điều trị lao lý tại Phụ lục II banhành đương nhiên Thông tư này;

c)Mức về tối đa form giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm dụng cụ tại Phụ lục III banhành dĩ nhiên Thông bốn này;

2. Điều chỉnh ghi chú của những mục: mục 61 vềphẫu thuật nội soi sửa van nhì lá; mục 62 về phẫu thuật nội soi cố van hailá; mục 63 về phẫu thuật nội soi đóng góp lỗ thông liên nhĩ và bổ sung cập nhật ghi chú mộtsố dịch vụ thương mại tại mục 64, 65, 66 của Phụ lục IV phát hành kèm theo Thông bốn này.

Điều 2. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 3 nhưsau:

“a) tiền lươngngạch bậc, chức vụ, những khoản phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ do Nhànước qui định đối vớiđơn vị sự nghiệp công lập và mức lương cơ sở biện pháp tại Nghị định số38/2019/NĐ-CP ngày 09 mon 5 năm 2019 của cơ quan chính phủ quy định nấc lương cơ sởđối với cán bộ, công chức, viên chức với lực lượng vũ trang;”.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều6như sau:

1. Sửa thay đổi điểm b khoản 5 như sau:

“b)Trườnghợp trong khoa cấp cho cứu hoặc khoa gây nghiện hồi sức có một số giường được sử dụngđể chữa bệnh tích cực; giường bệnh sau hậu phẫu của những phẫu thuậtloại đặc trưng vàcácgiường căn bệnh này thỏa mãn nhu cầu được yêu thương cầu của giường hồi sức lành mạnh và tích cực quy định tạiQuy chế cấp cho cứu, Hồi sức tích cực và lành mạnh và chống độc phát hành kèm theo Quyết địnhsố 01/2008/QĐ-BYTngày21 mon 01 năm 2008 củaBộ trưởng cỗ Y tế.".

2. Bổ sung cập nhật khoản 15 như sau:

"15.Ngày giường bệnh dịch ngoại khoa sau thực hiện “Phẫu thuật đục thủytinh thể bằng phương pháp Phaco” áp dụng mức giá “Ngày giường bệnh dịch ngoại khoa, bỏng” của một số loại 3 tươngứng theo hạng dịch việntại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.".

Điều 4. Điềukhoản thi hành

Thông tư này còn có hiệu lực thực hành từngày 20 tháng 8 năm 2019.

Xem thêm: Epileptic Seizure Là Gì ? Bệnh Động Kinh Epilepsy Là Gì

Điều 5. Điềukhoản đưa tiếp

1. Liên tiếp áp dụng danh mục các dịch vụkỹ thuật thăm khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương tự về quá trình kỹ thuật cùng chiphí đã qui định tại đưa ra quyết định số 140/QĐ-BYT ngày 15 mon 01 năm 2019 của Bộtrưởng bộ Y tế về việc ban hành Danh mục chuyên môn tương đương tiến hành Thôngtư 37/2018/TT-BYT.

2. Trong thời hạn chờ cơ quan bao gồm thẩmquyền quyết định mức chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo hình thức tại Thông bốn này,các đại lý khám bệnh, chữa bệnh được liên tiếp thực hiện mức giá thành đã được quy địnhcho cho đến lúc cơ quan gồm thẩm quyền quyết định mức ngân sách theo chính sách tại Thông tưnày.

Điều 6. Điều khoản tham chiếu

Trong ngôi trường hợp các văn bạn dạng quy phạm phápluật và những quy định được viện dẫn trong Thông tư này còn có thay đổi, bổ sung cập nhật hoặcđược thay thế sửa chữa thì vận dụng theo văn bạn dạng quy phạm pháp luật mới.

Trong thừa trìnhthực hiện, nếu tất cả khó khăn, vướng mắc đềnghị cáccơ quan, tổ chức, cá thể phản ánh về bộ Y tế để thấy xét, giải quyết./.

Xem thêm: Các Nhẫn Thuật Mạnh Nhất Trong Naruto Và Boruto (P1), Top 10 Chiêu Thuật Lợi Hại Nhất Trong Naruto

vị trí nhận: - Ủy ban về các vấn đề buôn bản hội của Quốc hội (để giám sát); - Văn phòng chính phủ (Công báo; Cổng TTĐT chủ yếu phủ); - Bộ, ban ngành ngang bộ, phòng ban thuộc thiết yếu phủ; - cỗ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - bộ trưởng liên nghành (để b/c); - những Thứ trưởng cỗ Y tế (để lãnh đạo thực hiện); - ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực nằm trong TW; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Đơn vị trực nằm trong Bộ; - những Vụ, Cục, Tổng cục, văn phòng Bộ, thanh tra Bộ; - Cổng thông tin điện tử cỗ Y tế; - Lưu: VT, KHTC(02), PC(02).