Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

  -  

Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thù thông dụng - Để công việc của người tiêu dùng được dễ dãi với thuận lợi hơn, bạn luôn luôn phải có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành. Đối cùng với ngành kế toán thù cũng thế. Sau phía trên, Cửa Hàng chúng tôi đang tổng đúng theo list trường đoản cú vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán - kiểm toán thù cơ mà các bạn tốt gặp mặt trong nghành nghề dịch vụ này, hi vọng chúng sẽ giúp đỡ các bạn tiện lợi thao tác làm việc trong môi trường xung quanh kế toán- kiểm toán thù bởi giờ Anh thuận lợi rộng.

Bạn đang xem: Tồn đầu kỳ tiếng anh là gì

Quý khách hàng đã xem: Tồn thời điểm đầu kỳ giờ đồng hồ anh là gì


*

** Dưới đó là phần đa tự vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành kế tân oán thông dụng duy nhất bây giờ, thuộc Cửa Hàng chúng tôi tò mò qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: Chi phí buộc phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: bạn lập báo cáo

9. Capital construction: xuất bản cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Cheông xã and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi phí xuất bản cơ bạn dạng dsinh hoạt dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn cung cấp hàng

17. Current assets: Tài sản lưu động với đầu tư nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu năm mang lại hạn trả

19. Deferred expenses: Chi phí chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: Người cài trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn cùng quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá cả hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên giá chỉ gia tài cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản thế định

37. General & administrative sầu expenses: giá cả cai quản doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công vắt, mức sử dụng vào kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá bán tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Mnghỉ ngơi tè khoản

49. Leased fixed asmix costs: Nguim giá gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ cần trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài chủ yếu dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, ký cược, ký kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng đang xem: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu lại hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty snghỉ ngơi hữu

71. Payables to employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng sở hữu đã đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản cần thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá thành chào bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay ngắn hạn

88. Short-term investments: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tứ hội chứng khoán thù ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn gớm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes & other payables khổng lồ the State budget---- Thuế với những khoản yêu cầu nộp nhà nước

96. Total assets: Tổng cộng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cộng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen ttận hưởng cùng phúc lợi

** Một số từ bỏ vựng siêng ngành khi kế toán thù thao tác cùng với ngân hàng:

1. Account holder: chủ tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản nên thu

4. Accrual basi: phương thức kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lời chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá chỉ cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: chủ thẻ

12. Cash basis: cách thức kế tân oán dự trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: thanh hao tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc tkhô giòn toán bởi gửi khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

trăng tròn. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: tiền gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện tkhô cứng toán ko sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cổ phiếu ngân quỹ

** Một số trường đoản cú vựng tương quan cho kế tân oán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Ngân sách làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: túi tiền hoạt động tài chính

5. Financial ratquả táo : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phát hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: giá thành bảo đảm sản phẩm lưu lại kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguyên tắc giá chỉ gốc

** Các công thức trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn sản phẩm bán ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng so với doanh ngthảo luận mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ nên trả cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả thời điểm đầu kỳ + các khoản ưu tiên nhận được + Các khoản chi phí nợ trả đến công ty cung cấp + bù trừ giữa nợ cần thu và nợ bắt buộc trả.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Bài Binh Xập Xám Đơn Giản Dễ Hiểu Cho Người Chơi Mới

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt vào tiếng anh giao tiếp siêng ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest và tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation and amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương thơm pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Pmùi hương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng

Trên đây là hồ hết trường đoản cú vựng chuyên ngành kế toán thù được thực hiện các độc nhất vô nhị làm việc từng công ty lớn.

Xem thêm: Chơi Liên Minh Huyền Thoại Bằng Wifi Bị Lag, Chơi Lol Bằng Wifi Bị Lag

Để có thể làm cho giỏi rộng vào từng lĩnh vực của ngành kế toán, thì ngay cất cánh tiếng chúng ta đề nghị triết lý Xu thế cách tân và phát triển trong sự nghiệp của bản thân mình. Mà hoàn toàn có thể giải pháp giỏi cùng kết quả duy nhất bay giờ đồng hồ là ko ngừng nâng cao kiến thức cũng như tay nghề thao tác làm việc của mình qua những khóa huấn luyện và giảng dạy kế toán thù sống các trung tâm.