Tướng Tháp Thí Luyện Ngô

  -  

Khi thành nhà đề xuất đạt sang trọng 75 trsinh hoạt lên, hệ thống game Ngọa Long sẽ auto mở Tháp Thí Luyện.

Bạn đang xem: Tướng tháp thí luyện ngô

*

Khi vào Tháp Thí Luyện, các thành nhà bắt đầu lựa chọn tầng để vượt.

1: Tháp. 2: Số tầng vẫn vượt.

Xem thêm: Sự Khác Nhau Giữa Xương Tay Và Xương Chân Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Hoạt Động Của Con NgườiXem thêm: Cách Nhận Đệ Tử Trong Ngọc Rồng Online Miễn Phí, Hướng Dẫn Cách Nhận Đệ Tử Trong Ngọc Rồng Online

3: Số Thí Luyện Lệnh còn sót lại (mỗi lần vượt thử khám phá 3 Thí Luyện Lệnh, có thể tìm Thí Luyện Lệnh bằng cách tiến công Quân Đoàn trong những Phó Bản). 4: Trận Pháp của tầng chuẩn bị vượt: những thành chủ cần xem thêm trước rồi sắp xếp quy củ chế ngự nhằm vượt tháp một cách dễ ợt tốt nhất.

*

Đây là list toàn cục các võ tướng tá nhận thấy tự Tháp Thí Luyện nước Ngô.

Số tầng Tướng Kỹ năng Chức Hồn tướng tá Thuộc tính Giá trị lớn mạnh (sau những lần đưa sinh) Chỉ huy Võ Trí Chỉ huy Võ Trí
5 Tôn Thiều Thuần Kích Thống lĩnh 100 80 78 76 2.1 2.3 2.4
10 Lữ Đại Uy Phong Thống lĩnh 400 78 77 68 2.5 2.4 2
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Đổng Tập Tật Xung Ngulặng soái 1.500 74 81 47 2.1 2.6 1.7
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Chu Trị Khích Lệ Trí tướng 3.000 70 58 72 1.8 1.6 1.7
20 Phan Phượng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Tlỗi Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Cổ Ung Địa Liệp Quân sư 9.000 62 62 87 2.1 2.1 2.8
33 Gia Cát Khác Sơn Băng Mưu thần 11.500 70 58 90 2 2.1 2.9
38 Tôn Kiên Hám Địa Nguyên ổn soái 13.000 96 91 77 2.2 2.6 2
43 Hoàng Cái Khổ Kế Cnóng quân 15.000 79 83 69 2 2.8 2
48 Tôn Hoàn Phi Xạ Thống lĩnh 18.000 85 87 78 2 2.5 2.2
53 Lỗ Túc Hư Vô Quân sư 22.000 90 57 94 2.4 1.9 3
58 Cam Ninh Nộ Sát Hùng sư 28.000 88 94 78 2.3 2.8 1.3
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Chu Thái Đan Kỵ Nguim soái 48.000 81 93 48 2.8 2.6 1.6
68 Chu Hoàn Phá Quân Tiên phong 60.000 89 84 81 2.2 2.5 2.2
73 Lục Tốn Hồng Viêm Quân sư 80.000 98 66 96 2.5 2.2 2.8
78 Chu Du Binh Tiễn Mưu thần 100.000 98 72 97 2.6 1.8 3
83 Tôn Sách Chế Bá Cnóng quân 120.000 95 92 75 2.7 2.5 1.5