Tương Ứng Là Gì

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tương ứng là gì

*
*
*

tương ứng
*

- t. 1. Đáp lại đúng, gồm quan hệ nam nữ tương xứng (với một thứ, một bộ phận nằm trong cùng toàn bộ với mình) : Cạnh huyền tương xứng cùng với góc vuông ; Dùng một từ tương xứng với ý nên diễn tả ; Tương ứng cùng với năm dương định kỳ 1918 là năm Mậu ngọ. 2.(toán). Nói nhì cạnh nằm giữa nhì góc bằng nhau từng song 1 trong các nhì hình đồng dạng.


*Xem thêm: " Áo Cổ Tim Khoét Sâu Nữ Tay Ngắn Cổ Khoét Sâu Đắp Chéo Gợi Cảm

*

*Xem thêm: " Cá Bột Là Gì - Trùng Cỏ: Thức Ăn Tốt Cho Cá Bột Mới Nở

tương ứng

tương ứng adj
correlativeconformcorrespondencechỉ số (độ) tương ứng phổ: pattern correspondence index-PCIkim chỉ nan tương ứng: theory of correspondencenguyên tắc tương ứng: correspondence principlechế độ tương ứng: principle of correspondencephép tương ứng: correspondencesự tương ứng: correspondencesự tương ứng mạng: lattice correspondencesự tương xứng một chiều: one-to-many correspondencesự tương xứng một một: one-to-one correspondencetương ứng đẳng cự: isometric correspondencetương ứng đại số: algebraic correspondencekhớp ứng điểm: point correspondencekhớp ứng đối ngẫu: dualistic correspondencetương xứng đối xứng: symmetric correspondencetương xứng khả quy: reducible correspondencetương xứng ko khả quy: irreducible correspondencetương xứng không kỳ dị: non-singular correspondencetương xứng kỳ dị: singular correspondencetương xứng liên thuộc: incidence correspondencetương xứng một đối một: one-to-one correspondencekhớp ứng một đối nhiều: many-one correspondencekhớp ứng một-nhiều: one-to-many correspondencetương ứng nhiều-nhiều: many-to-many correspondencetương ứng ở biên: boundary correspondencekhớp ứng phân tuyến: homographic correspondencekhớp ứng song hữu tỷ: birational correspondencetương ứng thuận nghịch: reciprocal correspondencetương xứng trực tiếp: direct correspondencekhớp ứng xạ ảnh: projective correspondencematchedrespectivesisterkhổng lồ match upCông suất tạp âm thế theo dBm tương xứng với hoặc được đo tại 0 TLPNoise power in dBm referred to lớn or measured at 0TLP (DBM0)những thực thể tương ứngcorrespondent entitiesgửi vị phổ tương ứngcorresponding spectral displacementdBW - dB khớp ứng với 1WdB referred khổng lồ 1W (watt) (DBW)dBv - dB tương xứng với 1VdB referred to 1V (DBV)dBv - dB khớp ứng cùng với 1V đỉnh - đỉnhdB relative sầu to 1V (volt) peak - to lớn - peak (DBV)định phép tắc tâm trạng tương ứnglaw of corresponding stateskhuếch đại tương ứnglinear amplificationkích thích tương ứngadequate stimulusmặt tương ứngmating surfacemô hình tương ứngModel adequacynguyên tắc tâm lý tương ứngprinciple of corresponding statesnguyên lý tương ứngconformity principlenhiệt độ tạo nên dẻo tương ứngequiviscous temperaturethành phần tương ứngself-corresponding elementsố hiểu tương ứng sinh hoạt trạm đoequivalent gauge readingsự tương ứngfitnesssự tương ứng cựcpolaritytính tương ứnghomology