Vệ hồn giai lệ là của hệ phái nào?

  -  

Đây là 1 trong 2 bộ Vệ hồn Huyền thoại của phiên bản Vườn Thiên Quy có cấp độ và tác dụng cao hơn hẳn những bộ vệ hồn xuất hiện từ trước đến giờ.

Mỗi hệ phái có 1 bộ Vệ hồn Huyền Thoại Thiên Quy riêng, có hiệu ứng khác nhau.Ngoài ra, hiệu ứng Hệ phái có thể đổi theo nguyên tố.
Bạn đang xem: Vệ hồn giai lệ là của hệ phái nào?

*

Bạn đang xem: Vệ hồn Giai Lệ là của hệ phái nào?

Chỉ số

MảnhChỉ số
1Sinh lực 3250 ~ 4640Chính xác 263 ~ 3761 dòng ngẫu nhiên:⦁ 112 ~ 160 Chí mạng⦁ 112 ~ 160 Né tránh⦁ 112 ~ 160 Đỡ đòn
2Sinh lực 6150 ~ 87901 dòng ngẫu nhiên:⦁ 118 ~ 168 Chí mạng⦁ 118 ~ 168 Chính xác⦁ 118 ~ 168 Phòng thủ
3Sinh lực 3560 ~ 5080Đỡ đòn 287 ~ 4111 dòng ngẫu nhiên:⦁ 123 ~ 176 Chí mạng⦁ 123 ~ 176 Chính xác⦁ 123 ~ 176 Phòng thủ
4Sinh lực 3710 ~ 5300Né tránh 301 ~ 4301 dòng ngẫu nhiên:⦁ 128 ~ 183 Chí mạng⦁ 128 ~ 183 Chính xác⦁ 128 ~ 183 Đỡ đòn
5Sinh lực 4020 ~ 5750Chí mạng 325 ~ 4651 dòng ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 Chính xác⦁ 139 ~ 199 Phòng thủ⦁ 139 ~ 199 Né tránh
6Sinh lực 4180 ~ 5970Chính xác 338 ~ 4831 dòng ngẫu nhiên:⦁ 144 ~ 206 Chí mạng⦁ 144 ~ 206 Né tránh⦁ 144 ~ 206 Phòng thủ
7Sinh lực 4330 ~ 6190Chí mạng 350 ~ 5011 dòng ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 Chính xác⦁ 139 ~ 199 Phòng thủ⦁ 139 ~ 199 Đỡ đòn
8Sinh lực 4490 ~ 6410Chí mạng 362 ~ 5181 dòng ngẫu nhiên:⦁ 139 ~ 199 Chính xác⦁ 139 ~ 199 Phòng thủ⦁ 1390 ~ 1990 Sinh lực

Hiệu ứng hệ phái

Các Hệ phái sẽ được cộng hiệu ứng riêng khi thu thập được thu thập được đủ bộ Vệ hồn Thiên Quy:

Kiếm Sư


*

Vệ hồn Tinh Kiếm

Số mảnhHiệu ứng
3+15% Sát thương Tốc Kiếm
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Ngũ Liên Kích đi 30%+50% sát thương Ngũ Liên Kích+50% sát thương Hỏa Luyện

Võ Sư


*

Vệ hồn Nam Hổ

Số mảnhHiệu ứng
3+20% Sát thương Toàn Phong Quyền / Hỏa Trảo+35% Sát thương Phong Quyển Cước /Liên Hoàn Cước
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Trừng Phạt đi 50%+120% sát thương Trừng Phạt+30% sát thương Cách Không Quyền

Pháp Sư


*Xem thêm: Download Chicken Invaders 2, Download Game Bắn Gà 1 2 3 4 5 6 Full Bản Chuẩn

Vệ hồn Chiêm Tinh

Số mảnhHiệu ứng
3
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8+70% sát thương Song Long Chưởng

Cuồng Long


*

Vệ hồn Giai Lệ

Số mảnhHiệu ứng
310% Sát thương Thịnh Nộ
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Dậm Đất đi 50%+150% sát thương Dậm Đất

Sát Thủ


Vệ hồn Huyết ảnh

Số mảnhHiệu ứng
3+5% Sát thương Lôi Tâm Kích / Hắc Trảm /

Kết Liễu

5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Ném Mìn / Bom Băng /

Mìn Đất đi 50%+250% sát thương Ném Mìn / Bom Băng /

Mìn Đất

Triệu Hồi Sư


Vệ hồn Ẩn sĩ

Số mảnhHiệu ứng
3+15% Sát thương Dây Gai / Roi Dây Leo
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8+100% sát thương Thả Gai

Kiếm Vũ


Vệ hồn Tinh Vân Kiếm

Số mảnh
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8Giảm thời gian hồi Nguyệt Kiếm / Song Kích đi 50%+100% Sát thương Nguyệt Kiếm / Song KíchGiảm thời gian hồi Phi Thân / Áp Sát đi 30%+60% Sát thương Phi Thân / Áp Sát

Khí Công Sư


Vệ hồn Công Thần

Số mảnhHiệu ứng
3+20% Sát thương Phá Không Chưởng / Băng Cầu
5+10 Lực Tấn Công, +15% Sát thương chí mạng, +2300 Sinh lực
8+100% Sát thương Húc Vai

Cách lấy

Người chơi cần tiêu diệt Boss Rùa thần tại Vườn Thiên Quy để lấy được các mảnh Vệ hồn Rùa thần.
Xem thêm: Tải Gta Vice City Full Chuẩn, Đã Test Bao Chạy Mượt 100% Có Thể Chơi N

Để lấy được từng mảnh Vệ hồn, người chơi cần đánh bại Rùa thần ở 6 cấp độ khác nhau:

Rùa 1: 1trong 2 mảnh 1 -2Rùa 2: 1 trong 3 mảnh 1 – 2 -3Rùa 3: 1 trong 4 mảnh 1 – 2 – 3 -4Rùa 4: 1 trong 6 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6Rùa 5: 1 trong 8 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8Rùa 6: 1 trong 8 mảnh 1 – 2 – 3 -4 – 5 – 6 – 7 – 8

Bình luận: